Resultaten 101 - 102 van 102 resultaten

  • Aangifte van overlijden doen

    Als iemand is overleden, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. Aangifte door een nabestaande Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via de volgende link: Afspraak maken. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit kan met volgende formulier: Aangifte van overlijden doen Log in met eHerkenning. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Doet u voor de eerste keer online aangifte als uitvaartondernemer? Dan moet u zich eerst registreren met het formulier Registratie uitvaartondernemer (log in met eHerkenning). Wij voegen uw gegevens dan zo snel mogelijk toe, zodat u online aangifte kunt doen. U ontvangt een e-mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Wat zijn de kosten? Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Wat heeft u nodig voor het doen van aangifte van overlijden? Uw geldige identiteitsbewijs. Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer. Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis/crematie door de officier van justitie. Als uitstel van begrafenis/crematie nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts. Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester. Eventueel trouwboekje om het overlijden in vast te leggen. Wat u moet weten Wij registreren het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij geven met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene. Als de overledene in een andere gemeente woont, hoeft u het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. Uitstel begrafenis of crematie Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn. Vraag dan toestemming voor uitstel bij ons aan via telefoonnummer 0578 - 69 94 94. U heeft een verklaring van geen bezwaar van een arts nodig. Levenloos geboren kind aangeven Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Lees meer over het aangeven van een levenloos geboren kind. Overlijden in het buitenland Het melden van overlijden van een inwoner van de gemeente Heerde in het buitenland doet u bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Neem de overlijdensakte mee. Lees meer over overlijden in het buitenland op Rijksoverheid.nl. Toestemming ontleding lichaam Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam aan de wetenschap te willen geven, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. De burgemeester moet toestemming geven voor de ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven. Woont er na het overlijden niemand meer op het adres? Dan worden de afvalcontainers automatisch geblokkeerd. De containers worden dan niet geleegd. Wilt u toch dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0578 - 69 94 94.

  • Collecteren

    Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. U moet een collectevergunning minimaal 4 weken voor het begin van de collecte aanvragen. Bij de beoordeling van een aanvraag letten wij op: Het doel van de inzameling. Uw organisatie. Wanneer u wilt collecteren. Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden? Een collecte mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag (dus niet op zondag). U gebruikt verzegelde collectebussen. U kunt tijdens het collecteren een kopie van de vergunning en uw identiteitsbewijs laten zien. U geeft de collecteopbrengst aan ons door. Een afgegeven vergunning is maximaal 1 week geldig. Wat kost een collectevergunning? Een collectevergunning kost € 28,85. U hoeft dit bedrag alleen te betalen als de vergunning wordt verleend. Een collectevergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Collectevergunning aanvragen (pdf, 109Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? De locaties waar wordt gecollecteerd. De begin- en einddatum van de collecte. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.