Resultaten 101 - 106 van 106 resultaten

 • Meldpunt problemen met verhuurders

  Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap (Wvg). In deze wet staan duidelijke regels waaraan een verhuurder zich moet houden. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kan de huurder dit melden bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren of bedreigen. De gemeente kan de verhuurder een waarschuwing of een boete geven bij ongewenst gedrag. Voor wie De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag van: particuliere verhuurders; verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders); werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen; woningcorporaties. Regels voor verhuurders Dit zijn de regels waaraan een verhuurder zich moet houden:   De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren. Bij discriminatie kunt u contact opnemen met het antidiscriminatiebureau. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken; De verhuurder mag maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen; De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken; De verhuurder moet huurders goed informeren over: rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan); de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt; contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken; informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag; de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie link); De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen. Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook: de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen; de huurder schriftelijk informeren in een taal die hij/zij begrijpt. Meer informatie over de regels vindt u op de website van de Rijksoverheid.  Problemen die huurders kunnen melden bij de gemeente U kunt als huurder of woningzoekende ongewenst gedrag melden als de verhuurder:  u discrimineert; u bedreigt of bang maakt; te hoge borg aan u vraagt (meer dan twee maanden kale huur) geen schriftelijk huurcontract maakt; u geen goede informatie geeft over: uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan); de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt; informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen; contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag; de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen. En als de verhuurbemiddelaar: aan u bemiddelingskosten vraagt. Voordat u een melding doet Denkt u dat een huurder zich niet aan de regels houdt, of te veel huur vraagt? Dan kunt u dit, voordat u een melding doet bij de gemeente Sluis, checken via de website www.huurcommissie.nl. Bij de huurcommissie kunt u ook een melding doen. Doet u daar de melding? Dan hoeft u dit niet meer te doen bij de gemeente Sluis.   Denkt u dat een verhuurder discrimineert? Neem dan ook eens een kijkje op de website van het antidiscriminatiebureau Zeeland: www.adbzeeland.nl. Doet u daar al een melding? Dan hoeft u dat niet meer bij de gemeente Sluis te doen. Doe een melding Als de verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Wij kunnen dan als gemeente gaan handhaven of de verhuurder een boete geven.  U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als u:  een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie); een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders; een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau. Huurt u een woning van een woningcorporatie? Dien dan de klacht in bij deze woningcorporatie, zij handelt de klacht zelf af.   Doe een melding  Na uw melding U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Als u de melding anoniem doet, kunnen we u niet informeren over de voortgang. Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later. Meer informatie Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via wonen@gemeentesluis.nl. Veel gestelde vragen Waar geldt de Wet goed verhuurderschap? De Wet goed verhuurderschap geldt voor heel Nederland. Geldt de Wet goed verhuurderschap ook voor woningcorporaties? Ja. U kunt ongewenst verhuurgedrag melden bij de woningcorporatie zelf. Komt u er met de corporatie niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw woningcorporatie is aangesloten. Via de website van uw woningcorporatie vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke geschillencommissie. Kan ik anoniem (zonder naam) een klacht over mijn verhuurder indienen bij het meldpunt? Ja, u kunt uw klacht anoniem indienen. Wat gebeurt er met uw melding?  U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Als u de melding anoniem doet, kunnen we geen contact met u opnemen en u niet informeren over de voortgang. Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

 • Standplaatsvergunning

  Welke vergunning heeft u nodig?  Wilt u goederen verkopen op een vaste plek aan de weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. U mag dit alleen op plaatsen die de gemeente hiervoor heeft aangewezen. Wilt u goederen verkopen op een weekmarkt? Dan heeft u vergunning voor de weekmarkt nodig. Wilt u goederen aan de deur verkopen, zoals ijs of bloemen? Dat heet venten of leuren. U heeft dan een ventvergunning nodig. Probeert u abonnementen of diensten aan de deur te verkopen? Dat heet colportage. U heeft dan een colportagevergunning nodig.  Standplaatsvergunning aanvragen U wilt goederen verkopen op een vaste plek aan de weg. Hier heeft u een standplaatsvergunning voor nodig. Deze vergunning kunt u online aanvragen. Bij deze aanvraag dient u een aantal bijlagen bij te voegen. Kopie van bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Kopie van een geldig identiteitsbewijs Voor de volgende locaties kunt u een standplaatsvergunning aanvragen: Aardenburg (Kaai)  Breskens (Oranjeplein)  Cadzand (Mariastraat)  Eede (Dorpsplein)  Groede (Markt)  Hoofdplaat (Dorpsstraat)  Nieuwvliet (Mettenijedijk)  Oostburg (Ledelplein & Markt)  Retranchement (Hoek Molenstraat/Noordstraat)  Schoondijke (Dorpsplein)  Sint Kruis (Roeselaerestraat)  IJzendijke (Markt)  Waterlandkerkje (P.C. Boutenstraat)  Zuidzande (Dorpsplein)  Uitzondering: bij supermarkten, bouwmarkten, tankstations en campings is één standplaats toegestaan. Hierbij is schriftelijke toestemming van de terreineigenaar vereist.  Standplaatsvergunning online aanvragen Standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen De gemeente Sluis organiseert vier weekmarkten:  Weekmarkt Oostburg: op woensdag van 8.00 tot 16.00 uur op de Markt en Ledelplein. Weekmarkt Breskens: op donderdag van 8.00 tot 13.30 uur op het Spuiplein. Weekmarkt Sluis: op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur op de Groote Markt. Weekmarkt IJzendijke: op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur op de Markt. Voor deelname aan de weekmarkt is een standplaatsvergunning weekmarkt nodig. Met deze vergunning is het vereist om elke week deel te nemen aan de betreffende weekmarkt. Voor het verlenen van de vergunning wordt de aanvraag onder andere getoetst aan de beschikbare ruimte en aan de branchelijst. De vergunninghouder dient te beschikken over een marktverzekering. Deze vergunning kunt u online aanvragen. Bij deze aanvraag dient u een aantal bijlagen bij te voegen. Kopie vestigingsvergunning afgegeven door de Kamer van Koophandel Kopie van bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Kopie van een geldig identiteitsbewijs Standplaatsvergunning weekmarkt online aanvragen Ventvergunning aanvragen Venten is het verkopen van goederen huis aan huis of op straat, zonder vaste standplaats. Venten gebeurt met een kar of rijdende winkel, waarbij niet langer op een plek wordt stilgestaan dan er klanten zijn. Dit betekent dat men niet langdurig op één plaats mag blijven staan. Ventvergunningen kunnen worden verleend voor elke kern van de gemeente Sluis. Venten in het buitengebied is toegestaan zolang de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.  Venten is niet toegestaan: op het strand bij duinovergangen in het duingebied op parkeerterreinen in het winkelgebied in de kern Sluis Een ventvergunning kunt u online aanvragen. Bij deze aanvraag dient u een aantal bijlagen bij te voegen. Kopie van bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) Ventvergunning online aanvragen

 • Melding openbare ruimte (MOR)

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Ziet u buiten iets wat kapot is, overlast geeft of voor een onveilige situatie zorgt? Geef dit dan eenvoudig aan ons door via het online meldingsformulier. Via dit formulier maakt u snel en makkelijk een melding en kunt u een foto meesturen van de situatie. Wat kunt u melden? U kunt bijvoorbeeld een melding maken over: Kapot straatmeubilair zoals bankjes of prullenbakken Modder op de weg (binnen de bebouwde kom) Dode dieren zoals vogels, egels of huisdieren Openbaar groen zoals snoeien van bomen, dunnen van bosplantsoen, gras maaien en onkruidbestrijding op verhardingen Overlast ongedierte zoals ratten en wespen Speelvoorzieningen zoals speeltuinen of speelveldjes Wegen, stoepen en fietspaden zoals gat in wegdek of losliggende stoeptegel Zwerfvuil Melding doen (online) Overige meldingen Wilt u iets anders melden of een klacht indienen? Bijvoorbeeld een verloren of gevonden voorwerp, over afval, een dier in nood, drugsoverlast of een kapotte lantaarnpaal? Kijk dan hieronder waar u terecht kunt. Verloren of gevonden voorwerpen Sleutels, bril, tas of een sieraad kwijt? Of heeft u juist een voorwerp gevonden? Geef dit dan door op verlorenofgevonden.nl. Verloren of gevonden Een gevonden voorwerp ophalen Als u een gevonden voorwerp komt ophalen in het gemeentehuis, heeft u nodig: Uw identiteitsbewijs. Eventueel een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp. Sleutels, paspoort of huisdier gevonden? Heeft u sleutels verloren of gevonden? Dan kunt u ze afgeven bij onze balie. Sleutels moeten niet worden geregistreerd, omdat ze vaak moeilijk te omschrijven zijn en veel op elkaar lijken. Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) mag u als vinder niet thuis bewaren. Lever deze in bij onze balie. Heeft u een vermist of gevonden huisdier? Meld dit dan bij Stichting Amivedi. Wat u moet weten De gemeente bewaart voorwerpen drie maanden. Voorwerpen die meer dan € 450 kosten, blijven een jaar in de kluis van de gemeente. Elke vinder kan na een tijd eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Het voorwerp moet wel gemeld zijn op verlorenofgevonden.nl. Gestolen? Denkt u dat uw voorwerp is gestolen, doe dan online aangifte bij de politie of ga naar het politiebureau. Afvalinzameling Heeft u een vraag of klacht over de afvalinzameling? Bel dan met de Zeeuwse Reinigingsdienst via (0115) 478 100. Dier in nood Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing? Bel dan 144. Gevonden dood groot wild? Bel de politie via (0900) 8844. Vermiste of gevonden huisdieren? Geef vermiste of gevonden huisdieren op bij Mijn Dier is Zoek en Amivedi. Drugsoverlast Heeft u te maken met drugsoverlast? Dan kunt u gratis en eventueel anoniem bellen met de drugsoverlastlijn op (0800) 022 50 85. U krijgt dan bureau Houdgreep aan de lijn. Houdgreep wil overlast door de handel in en het gebruik van verdovende middelen terugdringen. U kunt de overlast ook online melden via de website van de politie of e-mail naar houdgreep@zeeland.politie.nl. Kapotte lantaarnpaal Net als alle lampen moeten ook de lampen in lantaarnpalen wel eens vervangen worden. We vervangen deze preventief wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken. Maar het kan voorkomen dat lampen eerder uitvallen. U helpt ons dan door dit aan ons te melden, zodat wij deze storingen aan de openbare verlichting snel kunnen oplossen. Meld een kapotte lantaarnpaal via de meldpagina van Bureau Openbare Verlichting Zeeland. Milieuklacht Vermoedt u dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit online doorgeven aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).  Milieuklacht melden bij de RUD U kunt melding maken van: Bodemvervuiling Luchtverontreiniging Geluidsoverlast Schade aan flora en fauna Schade aan natuurgebieden De RUD kijkt of de milieuregels worden overtreden en grijpt in als dat nodig is. Stroomstoring, gasstoring of waterstoring Heeft u last van een stroomstoring of gasstoring? Kijk dan op www.gasenstroomstoring.nl. Kijk voor storingen en werkzaamheden aan de waterleiding op www.waterstoring.nl.

 • Rijbewijs aanvragen

  Een rijbewijs vraagt u zelf aan. Ook om uw rijbewijs te verlengen of vervangen gaat u naar het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw rijbewijs zelf afhalen. Regelen Maandag, donderdag en vrijdag: vrije inloop van 08.30 tot 13.00 uur Dinsdag: vrije inloop van 08.30 tot 13.00 uur of op afspraak van 14.00 tot 16.00 uur Woensdag: vrije inloop van 08.30 tot 19.30 uur Van mei tot en met augustus is het gemeentehuis op vrijdagmiddag gesloten vanaf 12.00 uur. Meenemen Uw identiteitsbewijs. U heeft een pasfoto nodig die voldoet aan de Nederlandse eisen. Er is een fotocabine aanwezig in het gemeentehuis. Uw oude rijbewijs, als u uw rijbewijs wilt verlengen of vervangen. Kosten en geldigheid Rijbewijs voor volwassenen tot 70 jaar kost € 48,15 en is 10 jaar geldig. Rijbewijs voor volwassenen van 70 jaar en ouder kost € 48,15 en is 5 jaar geldig. Rijbewijs C, D kost € 48,15 en is 5 jaar geldig. Rijbewijs voor volwassenen van 60 tot 65 jaar kost € 48,15 en is max. 10 jaar geldig. Rijbewijs voor volwassenen met beperking kost € 48,15 en is max. 10 jaar geldig. Voor een snelle aanvraag (1 werkdag) betaalt u € 34,10 extra. Snelle aanvraag Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Dat kan! Vraag uw rijbewijs aan vóór 13.00 uur, dan is het binnen 3 werkdagen klaar. Voor deze snelle aanvraag betaalt u extra. Kwijt of gestolen Is uw rijbewijs kwijt of gestolen? Of denkt u dat iemand anders uw rijbewijs gebruikt zonder uw toestemming? Ga naar de gemeente om een nieuw rijbewijs aan te vragen. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Jongerenrijbewijs Begeleiderspas aanvragen Als u 17 jaar oud bent, kunt u een jongerenrijbewijs aanvragen. U mag dan autorijden met een begeleider naast u. De begeleiders ontvangen een begeleiderspas. Kijk voor meer informatie op 2todrive.nl. De begeleiderspas moet aangevraagd en goedgekeurd zijn voordat u het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente. Trekker rijbewijs Om op een tractor te rijden heeft u een trekker rijbewijs (T-bewijs) nodig. U kunt het T-bewijs halen als u 16 jaar of ouder bent. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl. Extra categorie Heeft u een extra categorie behaald? Dan moet u uw rijbewijs laten vernieuwen. Ook heeft u een nieuwe gezondheidsverklaring nodig per categorie. 65 jaar en ouder Als u tussen de 65 en 70 jaar oud bent, krijgt u een rijbewijs dat geldig is tot uw 75e verjaardag. Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Als u 75 jaar of ouder bent, heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring aanvragen U heeft een gezondheidsverklaring nodig als u 75 jaar of ouder bent, u een beperking heeft die invloed heeft op het autorijden of als u een rijbewijs aanvraagt voor vrachtwagen of bus. Buitenlands rijbewijs omwisselen Als u een rijbewijs heeft gehaald in het buitenland, kunt u dat misschien omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Lees meer over het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen op RDW.nl.

 • Kansspel organiseren

  Een loterij, prijsvraag of bingo noemen we een klein kansspel. De opbrengst gaat naar een goed doel van algemeen belang, zoals een nieuw clubhuis of instrumenten voor de fanfare. Is het doel van het kansspel reclame maken? Dan noemen we dit een promotioneel kansspel. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een loterijvergunning aanvragen. Organiseert u een bingo of promotioneel kansspel? Dan is alleen een melding voldoende. Voorwaarden loterij Minstens 50% van de opbrengst gaat naar een goed doel. Maximaal 50% van de opbrengst wordt gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen. Voorwaarden bingo Een vereniging die minstens 3 jaar bestaat, organiseert de bingo. De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400,-. De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.150,-. Voorwaarden promotioneel kansspel U houdt zich aan de Gedragscode promotionele kansspelen. Wat u moet weten U moet kansspelbelasting betalen voor een loterij, bingo of ander kansspel. Ook als u geen vergunning nodig heeft. Hoe vraagt u een loterijvergunning aan? Prijzenpakket minder dan €4.500: u vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Prijzenpakket meer dan €4.500: u vraagt de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit. Neem voor de aanvraag van een vergunning contact met ons op via info@gemeentesluis.nl of bel 14 0117. Doe dit uiterlijk 4 weken van tevoren. Vermeld hierin: De opzet van het kansspel. Dag en tijdstip. Totale waarde van de prijzen. KvK-inschrijfnummer van uw bedrijf of vereniging. Vraagt u de vergunning namens een vereniging aan? Stuur dan uw statuten mee. Een loterijvergunning per brief aanvragen kan ook. Stuur uw brief naar: Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg Hoe meldt u een bingo of promotioneel kansspel? Stuur een e-mail naar info@gemeentesluis.nl. Doe dit uiterlijk 14 dagen van tevoren. Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar: Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg Kosten € 13,55 voor een loterijvergunning. Gratis voor een melding bingo of promotioneel kansspel. Overleg Overleg vooral vooraf met ons via 14 0117.

 • Toeristenbelasting

  Biedt u een mogelijkheid tot overnachten aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen aan de gemeente. Toeristenbelasting mag u doorberekenen aan uw klanten. Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting. Tarieven Bekijk de tarieven Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken Informatie toeristenbelasting Welkom in West-Zeeuws-Vlaanderen. We zien je hier graag! Welkom in West-Zeeuws-Vlaanderen en in de gemeente Sluis in het bijzonder! U kunt bij ons genieten van rust, ruimte en culinaire hoogstandjes. Met de mooie stranden en het rustieke achterland is er voor ieder wat wils. Wie in onze gemeente overnacht, betaalt toeristenbelasting. In deze flyer leest u meer over deze belasting, de tarieven en wat wij met deze belastinginkomsten betalen. Wij zijn blij met uw komst en wensen u een fijne tijd in onze regio.  Moet ik toeristenbelasting betalen?  Overnacht u in de gemeente Sluis (regio West-Zeeuws-Vlaanderen) en staat u hier niet ingeschreven? Dan betaalt u toeristenbelasting. Dit geldt voor alle vormen van verblijf, zoals overnachten in een hotel, bungalow, strandslaaphuisje of op een camping. Het geldt ook als u op het water verblijft, zoals op een boot in de jachthaven. We noemen het dan watertoeristenbelasting.   Hoe betaal ik toeristenbelasting?  De gemeente stelt de toeristenbelasting vast en int deze via de ondernemer bij wie u verblijft. U betaalt de toeristenbelasting dus aan de eigenaar van uw accommodatie. Deze kosten komen bij de huurprijs die de ondernemer rekent. De ondernemer draagt de toeristenbelasting op zijn beurt weer af aan de gemeente.  Hoeveel toeristenbelasting betaalt u? Tarieven toeristenbelasting Waarom betaal ik toeristenbelasting?  In de gemeente Sluis ontvangen we jaarlijks met plezier vele bezoekers. Het gaat om bezoekers die bij ons verblijven (overnachten) en om dagtoeristen. Toeristen recreëren op onze stranden, fietsen in onze uitgestrekte polders en bezoeken de gezellige dorpen en stadjes die de gemeente Sluis rijk is. Daar zijn we blij mee! Elke gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Verblijven er veel toeristen in een gemeente? Dan maakt deze gemeente meer kosten, omdat bezoekers ook gebruikmaken van de voorzieningen. Gemeenten bepalen zelf of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. We streven ernaar om de kwaliteit van onze voorzieningen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze bezoekers. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarom kiezen wij ervoor om toeristenbelasting te heffen.  Wat doen wij met de toeristenbelasting?   We heffen toeristenbelasting, omdat wij blijven investeren in onze voorzieningen. Hieronder leest u wat wij onder andere betalen van de toeristenbelasting. Het schoonmaken van de stranden. Het zandvrij maken en vernieuwen van duinovergangen. Zo blijft het strand goed toegankelijk.   Het inzetten van strandbewaking die zorgt voor uw veiligheid.  Het aanbrengen van extra zand op het strand. Hierdoor blijft het in de toekomst mogelijk om hier te recreëren.   Het aanleggen, onderhouden en bewegwijzeren van wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes en ruiterpaden.  Het onderhouden van wegen door het extra toeristische verkeer.   Het plaatsen van (extra) voorzieningen, zoals afvalbakken, fietsenstallingen, fietsoplaadpunten, rustbankjes en picknickplekken.   Het zorgen voor digitale informatievoorziening via www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  Het opleiden van en persoonlijke informatievoorziening door gastheren en gastvrouwen.  Het ondersteunen van musea en culturele activiteiten en -evenementen.  U heeft nu inzicht in waarom wij toeristenbelasting innen en wat wij ermee doen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via tel. 0117 457 000.  Neem eens een kijkje op www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl voor al het moois wat onze regio te bieden heeft. We wensen u een prettig verblijf in onze gemeente en zien u graag weer terug! Information Kurtaxe Herzlich willkommen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hier sind Sie ein gern gesehener Gast! Herzlich willkommen in West-Zeeuws-Vlaanderen und insbesondere in der Gemeinde Sluis! Bei uns können Sie Ruhe, weitläufige Landschaften und kulinarische Spezialitäten genießen. Mit ihren schönen Stränden und dem urigen Hinterland hat die Region für jeden etwas zu bieten. Wer in unserer Gemeinde übernachtet, zahlt eine Kurtaxe. In diesem Flyer lesen Sie mehr über diese Kurtaxe, die Tarife und für was wir die Einnahmen verwenden. Wir freuen uns über Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine schöne Zeit in unserer Region.  Muss ich die Kurtaxe zahlen?  Übernachten Sie in der Gemeinde Sluis (Region West-Zeeuws-Vlaanderen), sind hier aber nicht gemeldet? Dann zahlen Sie die Kurtaxe. Das gilt für alle Formen des Aufenthalts, z. B. Übernachtungen in Hotels, Bungalows, Strandhäusern oder auf einem Campingplatz. Sie zahlen die Kurtaxe auch, wenn Sie sich auf dem Wasser aufhalten, z. B. auf einem Boot im Jachthafen. In diesem Fall nennen wir die Abgabe Wassertourismussteuer.   Wie zahle ich die Kurtaxe?  Die Gemeinde setzt die Kurtaxe fest und zieht sie über den Unternehmer ein, bei dem Sie untergebracht sind. Das heißt, dass Sie die Kurtaxe an den Eigentümer Ihrer Unterkunft zahlen. Diese Kosten werden auf den vom Unternehmer verlangten Übernachtungs- bzw. Mietpreis aufgeschlagen. Der Unternehmer wiederum führt die Kurtaxe an die Gemeinde ab.  Wie viel Kurtaxe zahlen Sie? Kurtaxe Tarife Warum zahle ich die Kurtaxe?  In der Gemeinde Sluis freuen wir uns jedes Jahr über zahlreiche Besucher. Dabei geht es um Besucher, die bei uns übernachten (Übernachtungsgäste), und um Tagestouristen. Touristen erholen sich an unseren Stränden, fahren mit dem Fahrrad durch unsere ausgedehnten Polder und besuchen die malerischen Orte und Dörfer, die die Gemeinde Sluis bilden. Darüber freuen wir uns natürlich sehr! Jede Gemeinde erhält vom Staat einen Pro-Kopf-Betrag. Halten Sie sich viele Touristen in einer Gemeinde auf? Dann entstehen dieser Gemeinde mehr Kosten, weil auch Besucher die lokalen Einrichtungen nutzen. Die Gemeinden entscheiden, ob sie eine Kurtaxe erheben und wie sie den Tarif berechnen. Wir bemühen uns, die Qualität unserer Einrichtungen so weit wie möglich an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Besucher anzupassen. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Kurtaxe zu erheben.  Was machen wir mit der Kurtaxe?   Wir erheben eine Kurtaxe, weil wir kontinuierlich in unsere Einrichtungen investieren. Nachfolgend lesen Sie, für was wir die Einnahmen aus der Kurtaxe unter anderem verwenden.  •    Säuberung der Strände. •    Sandentfernung und Erneuerung von Dünenübergängen. So bleibt der Strand gut zugänglich.   •    Einsatz von Strandwächtern, die für Ihre Sicherheit sorgen.  •    Aufbringen von zusätzlichem Sand auf den Strand. Dadurch wird es auch in Zukunft möglich sein, sich hier zu erholen.   •    Anlegen, Instandhaltung und Beschilderung von Wanderwegen, Radwegen, Mountainbikestrecken und Reitwegen.  •    Instandhaltung der Straßen aufgrund des zusätzlichen Touristenverkehrs.   •    Installation von (zusätzlichen) Vorrichtungen wie Abfallbehältern, Fahrradständern, Fahrradladestationen, Ruhebänken und Picknickplätzen.   •    Digitale Bereitstellung von Informationen unter www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  •    Schulung von und personalisierte Informationen durch Hosts und Hostessen.  •    Unterstützung von Museen und kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen. Jetzt wissen Sie, warum wir die Kurtaxe erheben und was wir damit machen. Wenn Sie fragen haben, können Sie uns unter der Telefonnummer +31 117 457 000 kontaktieren.  Besuchen Sie unbedingt die Website www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl um zu sehen, was unsere schöne Region alles zu bieten hat.  Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Gemeinde und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!  Information tourist tax Welcome to West Zeelandic Flanders. We love to see you here! Welcome to West Zeelandic Flanders, and especially to the City of Sluis!  This is a perfect place to enjoy peace and quiet, space and culinary highlights. With beautiful beaches and our idyllic countryside, there’s something for everyone. Guests who spend the night in our municipality must pay a tourist tax. This brochure provides more information about the tax, the rates, and how we invest the tax income.  We’re pleased with your visit, and we wish you a pleasant stay in our region!  Do I have to pay the tourist tax?  If you are spending the night in the City of Sluis (West Zeelandic Flanders region) and are not registered in the municipality, then you are subject to the tourist tax. This applies to all forms of accommodations, whether you are staying in a hotel, a bungalow, a beach cabin or a campground. It also applies to accommodations on the water, such as a boat in the marina. We refer to that as the ‘water tourist tax’.  How can I pay the tourist tax?  The municipality sets the tax rate and collects it from the entrepreneur with whom you are staying. So you pay the tourist tax to the owner of the accommodations. These costs are included in the fee charged by the entrepreneur. The entrepreneur then pays the tourist tax to the municipality.  How much is the tourist tax? Tourist tax rates Why must I pay the tourist tax?  At the City of Sluis, we welcome a large number of visitors each year. Some come just for the day, while others spend the night. Tourists relax on our beaches, cycle through our spacious polders and visit the cosy villages and towns scattered around the City of Sluis. And we appreciate your visits! Every municipality receives funding from the national government based on the number of residents. When large numbers of tourists stay in a municipality, it incurs greater costs because the visitors also use the municipal facilities. Municipalities can decide for themselves whether or not to levy a tourist tax, and how to calculate the tax rate. We strive to ensure that the quality of our facilities meets the needs of our visitors. That presents us with extra expenses, so we have chosen to levy a tourist tax.  What do we do with the tourist tax? We charge a tourist tax because we wish to continue investing in our facilities. A list of some of the investments we make with the tourist tax income is provided below.  Cleaning the beaches. Clearing sand and renovating walkways through the dunes to keep the beaches accessible.   Beach security to ensure your safety.  Adding extra sand to the beaches to ensure that they are available for recreation in the future.   Construction, maintenance and marking of walking paths, bike paths, mountain bike routes and equestrian paths.  Road maintenance to carry extra tourist traffic.   Installation of extra facilities, such as waste bins, bicycle storage facilities, e-bike charging stations, benches and picnic tables.   Provision of digital information via www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  Training and information for hosts and hostesses. Supporting museums, cultural activities and events.  Now you have an idea of why we collect a tourist tax, and what we do with the income. Also take a moment to visit www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl to see all of the wonderful things our region has to offer. We wish you a pleasant stay in our municipality, and we look forward to seeing you again!  Informations taxe de séjour Bienvenue en Flandre zélandaise. Nous sommes ravis de vous voir ici !  Bienvenue en Flandre zélandaise et, plus particulièrement, dans la commune de L’Écluse (Sluis) ! Chez nous, vous pouvez profiter du calme, de l’espace et des prouesses culinaires. Nos belles plages et notre arrière-pays rustique en offrent pour tous les goûts. Les touristes qui passent la nuit dans notre commune paient une taxe de séjour. Dans ce dépliant, vous en découvrirez plus sur cette taxe, les tarifs et l’usage de ces revenus. Nous sommes heureux de votre venue et vous souhaitons un excellent séjour dans notre région.  Dois-je payer une taxe de séjour ?  Vous passez la nuit dans la commune de L’Écluse (Sluis - région de Flandre zélandaise) et vous n’y êtes pas inscrit comme résident ? Dans ce cas, vous devez payer une taxe de séjour. C’est valable pour toutes les formes de séjour, comme les nuitées à l’hôtel, en bungalow, dans une maisonnette de plage ou dans un camping. C’est aussi valable pour les séjours sur l’eau, par exemple sur un bateau dans le port de plaisance. Nous appelons cela la taxe de séjour sur l’eau. Comment dois-je payer la taxe de séjour ?  La commune fixe la taxe de séjour et l’encaisse par l’intermédiaire de la personne chez qui vous séjournez. Vous payez donc la taxe de séjour au propriétaire de votre logement. Ces frais s’ajoutent au prix de location facturé par le propriétaire. Le propriétaire verse à son tour la taxe de séjour à la commune. Quel est le montant de la taxe de séjour ? Taxe de séjour tarifs Pourquoi dois-je payer une taxe de séjour ?  Dans la commune de L’Écluse (Sluis), nous accueillons avec beaucoup de plaisir de nombreux visiteurs chaque année. Il s’agit de visiteurs qui séjournent chez nous (nuitée) ou de touristes d’un jour. Les touristes se divertissent sur nos plages, font du vélo dans nos vastes polders et visitent les magnifiques villes et villages que compte la commune de L’Écluse (Sluis). Nous en sommes ravis ! Chaque commune reçoit un montant par habitant de la part du Royaume. Une commune accueille -t-elle beaucoup de touristes ? Dans ce cas, cette commune subit plus de coûts, car les visiteurs utilisent aussi les équipements. Les communes déterminent elles-mêmes si elles appliquent ou non une taxe de séjour et comment elles fixent le tarif. Nous aspirons à ce que la qualité de nos équipements corresponde autant que possible aux souhaits et aux besoins de nos visiteurs. Cela engendre des coûts supplémentaires. C’est pourquoi nous avons choisi d’appliquer la taxe de séjour.  Que faisons-nous avec la taxe de séjour ?   Nous appliquons la taxe de séjour, car nous continuons à investir dans nos équipements. Ci-dessous, vous pourrez découvrir ce que nous payons notamment avec la taxe de séjour. L’entretien des plages. Le désensablement et le renouvellement des passages à travers les cordons dunaires. Ainsi, la plage reste parfaitement accessible.   La mise en place de surveillance sur la plage pour veiller à votre sécurité.  L’apport de sable supplémentaire sur la plage. Ainsi, il sera toujours possible de s’y divertir à l’avenir.   La création, l’entretien et le balisage des sentiers de promenade, des pistes cyclables, des pistes pour VTT et des pistes cavalières.  L’entretien des routes suite au trafic touristique supplémentaire.   L’installation d’équipements (supplémentaires), comme des poubelles, des parkings à vélos, des stations de recharge pour vélos, des bancs et des zones de pique-nique.   L’apport d’informations numériques via www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  La formation des hôtes et hôtesses et l’apport d’informations personnalisées par ces derniers.  Le soutien aux musées et activités ou événements culturels. Vous savez désormais pourquoi nous encaissons une taxe de séjour et ce que nous en faisons.  N’hésitez pas à jeter un œil sur www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl pour découvrir toutes les beautés que notre région a à offrir. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre commune et espérons vous revoir bientôt !