Resultaten 131 - 138 van 138 resultaten

 • Afval inzameling

  In de Noordoostpolder zamelt HVC het afval huis aan huis gescheiden in. Op de afvalkalender en in de HVC-app ziet u wanneer u welke minicontainer aan de weg kunt zetten. Heeft u geen minicontainers bij huis? Dan kunt u uw afval kwijt in onder- en bovengrondse containers in de buurt. U heeft hiervoor een milieupas nodig.

 • Bezwaar gemeentelijke belasting of WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

 • Afval van dorpsfeesten en wijkfeesten

  De dorpen in Noordoostpolder houden jaarlijks dorpsfeesten en er zijn ook wijkfeesten. Het afval daarvan hoort natuurlijk in de afvalcontainer en moet netjes worden afgevoerd. Als het afval blijft liggen wordt dat zwerfvuil. De gemeente regelt en betaalt maximaal eens per jaar containers voor afval van een dorpsfeest of wijkfeest.

 • Zorgaanbieders en PGB

  De gemeente heeft contracten gesloten met diverse zorgaanbieders. Met hen zijn afspraken gemaakt over zaken als kwaliteit, levertijd en tarieven. Medewerkers van het Sociaal Loket vertellen u bij welke zorgaanbieder u terecht kunt. De zorg en ondersteuning die deze zorgaanbieders niet bieden, kunt u zelf regelen via een persoonsgebonden budget.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs dat u in leven bent. Dit is een officiële verklaring dat u in leven bent op het moment dat u de verklaring aanvraagt. U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Meldpunt problemen met verhuurder

  Huurt u een woning in de gemeente Noordoostpolder? Of bent u op zoek naar een huurwoning? En hebt u een klacht over een verhuurder of verhuurbemiddelaar? U kunt op deze pagina een melding doen over ongewenst verhuurgedrag. Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de woningcorporatie.

 • Scheiding laten inschrijven

  Bent u zojuist gescheiden? Is uw huwelijk ontbonden? Uw partnerschap ontbonden of beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat of notaris dit voor u.

 • Idee of bewonersinitiatief

  Heeft u ook een idee voor een leuker of beter stukje Noordoostpolder? Zoals het organiseren van een kerstwandeling, Eten bij de Buren of een paasbrunch voor eenzame mensen. Kom met uw idee! Als inwoner of als dorp/wijk kunt u bij onze gebiedsregisseurs terecht voor ondersteuning. Ook is er een budget beschikbaar.