Resultaten 141 - 149 van 149 resultaten

 • Vermiste, gewonde of dode dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierenambulance Noord West Veluwe via tel. 0341 23 05 29. Ze stellen u enkele vragen, zodat ze kunnen bepalen of ze een dier ophalen en waar ze deze vervolgens heenbrengen. U kunt de dierenambulance bellen voor gevonden of gewonde: Honden Katten Kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten) Kleine wilde dieren en vogels Heeft een dode hond of kat gevonden dan kunt u hiervoor ook de dierenambulance bellen. Voor dode kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels) belt u de gemeente of doet u een melding openbare ruimte. Grote wilde dieren in nood Grote wilde dieren, zoals zwijnen en reeën, in nood moeten gemeld worden bij de politie via tel. 0900 8844 zodat ook zij zorg en aandacht krijgen. Als u een groot wild dier heeft aangereden bent u verplicht dit te melden bij de politie. Huisdier vermist of gevonden Op de website van Amivedi kunt u kijken wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is. De dierenambulance brengt gevonden dieren naar Dierencentrum De Ark in Harderwijk. Landbouwhuisdier vermist of gevonden Heeft u een paard, pony, geit of schaap gevonden of bent u een dier kwijt? Neem dan contact op met de gemeente, mogelijk is uw dier gevonden en is deze naar de schutstal gebracht. Overleden huisdieren Is uw huisdier overleden? Kleine dieren (tot formaat middelgrote hond) mag u op uw eigen terrein begraven. Zorg ervoor dat het graf voldoende diep is, minimaal 1,5 meter voor honden en katten. U kunt uw overleden huisdier ook laten begraven of cremeren. Als u financieel niet in de gelegenheid bent om de kosten voor het begraven of cremeren van uw overleden huisdier te betalen, kunt u contact opnemen met Dierenartsenpraktijk Boven Veluwe. Alleen in overleg kunt u uw overleden huisdier in uitzonderlijke gevallen hiernaartoe brengen.

 • Milieuklacht melden

  Ervaart u overlast van bedrijven? Bijvoorbeeld stank- of geluidsoverlast, bodem- of luchtverontreiniging of klachten over bouwwerkzaamheden of evenementen? U kunt de milieuklacht melden bij de gemeente of bij het Provincieloket. Melden bij gemeente U kunt de milieuklacht melden bij de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Dit nummer kunt u ook buiten kantooruren bellen. Bij het keuzemenu kiest u dan voor optie 5: klachten omtrent geluid, milieu en evenementen. Melden bij Milieuklacht Gelderland Het is ook mogelijk om uw milieuklacht digitaal te melden bij Milieuklacht Gelderland of de klacht telefonisch door te geven via tel. 026 377 18 00. Acute geluidsoverlast Wilt u acute overlast van geluid melden waarbij politie-inzet noodzakelijk is? Neem dan contact op met de meldkamer van de politie via tel. 0900 88 44.

 • Afvalcontainers en milieupas

  Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijze deksel voor het restafval, een container met een groene deksel voor het Groente-, Fruit- en Tuinafval en etensresten (GFTe) en een container met een blauwe deksel voor oud papier en karton. Ook heeft elk huishouden een milieupas. De milieupas heeft u nodig als u afval aanbiedt op de milieustraat of gebruikmaakt van ondergrondse containers. Aanbiedregels container Bied uw container voor 07.30 uur aan op de dag van inzameling. Zet de container met de wielen van de weg af. Bied de container met die van uw buren twee-aan-twee naast elkaar aan met een tussenruimte van ongeveer een stoeptegel. Plaats de containers niet achter elkaar. Uw container mag maximaal 80kg wegen. Afval op of naast de container wordt niet meegenomen. De deksel van de container moet gesloten zijn. Plaats de container vrij van obstakels zoals bomen, auto's, paaltjes, verkeersborden etc. Bied uw container binnen het eigen inzamelgebied aan en slechts één keer per inzamelronde. Gooi geen grote harde materialen in de container. Voorkom vastzittend afval Stamp het afval niet aan. Hierdoor komt het afval onderin vast te zitten, waardoor de container niet of slechts gedeeltelijk geleegd kan worden. Leg bij vorst een krant op de bodem en steek de zijkanten los met bijvoorbeeld een schep om te voorkomen dat uw container niet (geheel) geleegd wordt. Biedt u uw container toch aan met vastzittend afval en wordt deze niet (helemaal) geleegd? Dan betaalt u - als het de restafvalcontainer betreft - wel de kosten van het legen. Leging afvalcontainers Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Heeft u een minicontainer, gebruik dan géén ondergrondse verzamelcontainer. Dat kan u een boete opleveren. Is uw afvalcontainer niet geleegd? Neem dan contact op met Aconov. Vermissing afvalcontainer Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. U kunt de vermissing online melden bij Aconov of telefonisch via 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk gratis een nieuwe container. Beschadigde afvalcontainer Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container. Nieuwe milieupas Per huishouden heeft u één milieupas, deze hoort bij uw woning. Bent u uw pas kwijt of is deze kapot? Dan kunt u een nieuwe milieupas aanvragen bij Aconov. U krijgt zo snel als mogelijk een nieuwe pas.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor een crematie, waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet of de as kan worden verstrooid. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit voor u. Soorten graven en bestemmingen as Nadat u een keuze heeft gemaakt tussen begraven of cremeren, moet u een keuze maken uit het soort graf of asbestemming. In de gemeente Oldebroek zijn er 2 soorten graven: eigen graven of algemene graven. Daarnaast zijn er verschillende bestemmingen voor as mogelijk. Eigen graf Op een eigen graf heeft u uitsluitend recht, dus alleen u bepaalt wie er wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats heeft een eigen graf 1, 2 of 3 grafruimtes. Een graf op de begraafplaats in Oldebroek bestaat uit 2 grafruimten. Op begraafplaats Bovenheigraaf kunt u naast een graf met 2 grafruimtes ook een graf met 3 grafruimtes huren. Een eigen graf huurt u voor 20 jaar met het recht op verlenging. Verlengt u niet? Dan wordt het graf geruimd. U kunt een graf ook huren voor onbepaalde tijd. Dan blijft het graf in stand tot de begraafplaats sluit. Algemeen graf Een algemeen graf is niet gekoppeld aan een persoon. De begraafplaatsbeheerder bepaalt wie in het graf wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats heeft een algemeen graf 1 of 2 grafruimtes. Voor een algemeen graf betaalt u geen grafrecht. Het graf wordt na 10 jaar geruimd. Urn in eigen graf Heeft u een eigen graf? Dan mag u daarin per grafruimte één urn begraven. Urnenmuur en verstrooiingsveld Begraafplaats Bovenheigraaf heeft een urnenmuur. Hier heeft u de mogelijkheid om een urnennis te huren. Dat kan voor 20 jaar met het recht te verlengen of voor onbepaalde tijd. Ook heeft begraafplaats Bovenheigraaf een verstrooiingsveld waarop u de as van een overledene kunt verstrooien. Gedenksteen en/of beplanting Het is mogelijk om een gedenksteen of beplanting op het graf te plaatsen. Hiervoor heeft u een aanvaarde melding nodig van de gemeente. Meestal regelt een steenhouwer dit voor u. Zowel de gedenksteen als de beplanting moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden hangen af van de plaats van het graf op de begraafplaats. Neem contact op met de gemeente als u meer wilt weten over deze voorwaarden via tel. 0525 63 82 00. De meeste steenhouwers zijn ook op de hoogte van de voorwaarden voor gedenkstenen en beplanting. Onderhoud graf De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van begraafplaatsen, zoals het schoonhouden van grafbedekking. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de gemeente.

 • Grofvuil

  Grofvuil is groot en zwaar huishoudelijk afval. Het hoort en/of past niet in de restafval container. Als het herbruikbaar is, breng het dan naar een van de kringloopwinkels. U kunt het ook aanbieden bij het milieupark Van Werven of laten ophalen. Wat mag bij het grofvuil? meubels (zoals bedden, tafels en kasten) vloerbedekking (zoals vinylzeil en laminaat) metaal (zoals strijkplanken, bureaustoelen, wasrekken) verpakkingsmaterialen (zoals kartonnen dozen, piepschuim) zonwering (zoals een zonnescherm) overig grof huishoudelijk afval (zoals matrassen, gordijnen, deuren zonder glas, radiatoren) Grofvuil wegbrengen (Grof) afval kunt u, meestal tegen betaling, naar het milieupark Van Werven brengen. Matrassen kunt u gratis inleveren. Neem uw milieupas mee als u grofvuil wegbrengt. De tarieven staan in de tabel onderaan de pagina. Recycling van Werven Bovendwarsweg 93 in Oldebroek Tel. 0525 63 33 23 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. Let op: de milieupas wordt alleen op de Bovendwarsweg geaccepteerd, niet op andere locaties. Grofvuil laten ophalen Op afspraak en tegen betaling kunt u uw grofvuil op woensdagen laten ophalen. Meer informatie vindt u op www.aconov.nl/grof-vuil/oldebroek. Voorwaarden Aanmelding en betaling zijn rond vóór maandag 10.00 uur (van de week dat u het afval wilt laten ophalen). Dit kan via het online aanmeldformulier of door te bellen naar tel. 0800 222 41 11 (Aconov). Kosten zijn € 52,50 per kubieke meter grofvuil. Het afval kan gemakkelijk verplaatst en opgetild worden. Tijdelijke ontheffing afval storten Het op andere plaatsen storten van grofvuil of afval is verboden. U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen en afval voor een vastgestelde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein op te slaan. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Tarieven voor milieupashouders Van Werven Soort afval Tarief milieupashouders € / 1000kg Grof restafval 150,00 Bouw- en sloopafval (niet) sorteerbaar 200,00 Dakleer 250,00 Plastic verpakkingen 15,00 Tapijt 135,00 Piepschuim 200,00 A/B hout 35,00 C hout 75,00 Schoon puin <70 cm 5,00 Schone grond max. 1 m3 25,00 Autobanden zonder velg (max. 5 stuks) 7,00 (per stuk) Tractor/shovel/overige banden 25,00 Asbest max. 1 m3 + in verpakking Van Werven 50,00 Grof tuinafval Gratis Harde kunststoffen 10,00 Metalen Gratis Oud papier en karton Gratis Vlakglas 10,00 Elektr(on)ische apparaten, verpakkingsglas Gratis Matrassen Gratis Let op: voor de betaalde afvalsoorten in de tabel geldt een minimumtarief van € 5,00. Voor gratis afvalsoorten geldt dit niet.

 • Evenement organiseren

  Wilt u in de gemeente Oldebroek een evenement organiseren, zoals een optocht, braderie, paasvuur of sporttoernooi? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding indienen. Een evenementenvergunning vraagt u minstens 8 of 14 weken voor het evenement aan. Een melding doet u minstens 3 weken van te voren. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij. Melding, vergunning of niets nodig? Niets nodig Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan is er geen melding of vergunning nodig. Voldoet uw evenement niet aan alle voorwaarden? Kijk dan of uw evenement voldoet aan de voorwaarden van een melding. Het evenement is alleen voor (een beperkte groep) genodigden. Er wordt geen geluidversterking of luidsprekerinstallatie voor spreken of muziek toegepast. Er is geen belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten. Er wordt geen (zwak) alcoholhoudende drank verkocht. Er wordt geen groot vuur gestookt (vuurplaats niet groter dan een vat van 200 liter). Voorwaarden melding evenement Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u volstaan met een melding. Er zijn minder dan 500 personen gelijktijdig aanwezig. Het evenement vindt plaats tussen 07.00 uur en 24.00 uur. Er is voor 07.00 uur of na 23.00 uur geen versterkte spraak en/of muziek. Het evenement vormt geen belemmering voor de doorgang van het verkeer en hulpdiensten. Evenement melden Vergunning nodig Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden van een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. Lees voordat u het aanvraagformulier invult de toelichting bij vergunningsplichtige evenementen. Voor evenementen tot 2500 bezoekers vraagt u 8 weken van tevoren een vergunning aan. Voor grote (risico-)evenementen met meer dan 2500 bezoekers vraagt u bij voorkeur 14 weken van tevoren een vergunning aan. Evenementenvergunning aanvragen Bijlagen meesturen Bij de evenementenmelding moet u meesturen: Situatietekening van het evenemententerrein met directe omgeving. Beknopt draaiboek van het evenement. Bij een evenementenvergunning moet u meesturen: Situatietekening van het evenemententerrein met alle te plaatsen objecten. Bij het plaatsen van een tent: inrichtingstekening met maatvoering en tentboek. Bij het plaatsen van podiums en/of tribunes: bouwboek van de podiums en/of tribunes. Als er verkeersmaatregelen worden getroffen: een verkeersplan. Als u versterkte spraak en/of muziek laat horen: een geluidsplan. Draaiboek van het evenement. Veiligheidsplan met informatie over eerste hulpverlening (rooster) en alcoholpreventie.

 • Toekomstbestendig Wonen Lening

  Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen.  Weet u niet waar u moet beginnen met het verduurzamen van uw woning? Vraag dan eerst een gesprek aan met de energieadviseur. De energieadviseur kijkt samen met u naar uw woning, de aanwezige installaties en het financiële plaatje. U ontvangt een deskundig advies en een uitgebreid verslag met vervolgstappen die u kunt nemen.  Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen Toekomstbestendige en duurzame maatregelen Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor: Energiemaatregelen, zoals plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de woning etc. Ingrepen om uw woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc. Asbestsanering Funderingsherstel Bekijk de volledige lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden. Verschillende soorten leningen Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is hangt af van uw situatie. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2019. Consumptieve lening Minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken. Maximaal € 50.000,- voor ‘nul op de meter’ woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming. Rente 1,6%. Geen afsluitkosten. Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000,- is 10 jaar. Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15001,- is 15 jaar. Maximale leeftijd aanvragen is 75 jaar. Annuïtaire lening. Hypothecaire lening Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken. Looptijd bij een leenbedrag tot en met € 25.000,- is 10 jaar. Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 25.001,- is 20 jaar. Rente 1,6% bij 10 jaar. Rente 1,8% bij 20 jaar. Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd. Geen leeftijdsbeperking. Annuïtaire lening. Verzilverlening Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken. Looptijd 75 jaar. Maximaal 40 jaar rentedragend. Rente 1,7%. Afsluitkosten € 500,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.   De minimum leeftijd van beide aanvragers op het moment van aanvragen is 58 jaar. Er geldt geen maximum leeftijd. Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk. Uw woning moet over ruim voldoende overwaarde beschikken, want deze moet voldoende zijn voor de leensom plus de rente. Maatwerklening Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen. Looptijd maximaal 30 jaar. Rente 0,0%. Geen leeftijdsbeperking. Eerste 3 jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden. Restschuldgarantie provincie / gemeente. Alleen als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen. Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.

 • Waardering onroerende zaken (WOZ)

  De gemeente stelt ieder jaar de waarde van onroerende zaken (gebouwen en grond) vast. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van onder meer de onroerendezaakbelasting te bepalen. WOZ-waarde U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U ontvangt geen afzonderlijke WOZ-beschikking. Gemeenten, waterschappen en Rijksoverheid gaan uit van dezelfde WOZ-waarde. Waardepeildatum De WOZ-waarde voor 2024 is het bedrag dat een onroerende zaak zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2023. Dit betekent dat uw woning, bedrijfspand of grond het bedrag van de WOZ-waarde zou hebben opgebracht, als u deze op 1 januari 2023 op de vrije markt zou hebben gekocht. Bij de waardebepaling moet de gemeente uitgaan van de veronderstelling dat het pand leeg is verkocht en de koper het onmiddellijk in gebruik kan nemen. We mogen geen rekening houden met onder andere het waardedrukkende effect van verhuur of erfpacht. Voor woningen bepalen we de WOZ-waarde aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. We analyseren de verkoopcijfers. Zo is bijvoorbeeld een verkoopcijfer dat is ontstaan door een familieverkoop of een veiling vaak niet te gebruiken als vergelijking voor de WOZ-taxaties, omdat dat geen objectief verkoopcijfer is. Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren. In deze groep gaat het vaak niet om verkooptransacties, maar om huurtransacties. Daarom worden voor niet-woningen ook huurgegevens gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. Gebruiksoppervlakte Wij taxeren woningen op basis van gebruiksoppervlakte. Dat is de oppervlakte binnen de buitenmuren, inclusief tussenwanden en bij de schuine wanden/dak vanaf een hoogte van 1,50 meter. U ziet de gebruiksoppervlakte ook in de verkoopadvertenties van woningen staan. Meer informatie over de gebruiksoppervlakte vindt u op de website van de Waarderingskamer. Veranderingen Eventuele veranderingen aan uw pand, door bijvoorbeeld verbouw, sloop of aankoop van grond in 2023 worden in de WOZ-waarde betrokken. In dat geval is uw pand niet getaxeerd naar het waardepeil op 1 januari 2023, maar naar de toestand op 1 januari 2024. Taxatieverslag Voor de objecten waarvoor u een beschikking hebt ontvangen kunt u een taxatieverslag opvragen. Particulieren hebben daarbij DigiD nodig. Bedrijven moeten het aanslagnummer en het totaalbedrag van het aanslagbiljet invullen. Lukt het niet om toegang te krijgen tot het taxatieverslag? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Wij sturen u dan het taxatieverslag toe. Taxatieverslag woningen Taxatieverslag bedrijven In het taxatieverslag voor woningen staan verkoopcijfers en WOZ-waarden van vergelijkbare objecten. Zo kunt u controleren of de WOZ-waarde van uw woning vergelijkbaar is met de verkoopwaarde van andere objecten, rekening houdend met verschillen in oppervlakte, bouwjaar e.d. Op taxatieverslagen voor niet-woningen staan geen vergelijkbare objecten. Van onroerende zaken waarvoor u geen WOZ-beschikking hebt ontvangen, mag de gemeente u geen taxatieverslag geven. Via www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning en die van andere woningen inzien en met elkaar vergelijken. In het online WOZ-waardeloket staan alleen de WOZ-waarden en enkele kenmerken van woningen. Andere taxatiegegevens die de gemeente gebruikt, bijvoorbeeld over de eigenaar of de verkoopprijs, zijn niet openbaar. Ook taxatieverslagen zijn niet via dit loket in te zien. Daarnaast staan WOZ-waarden van bedrijfspanden of objecten die deels uit woning en deels uit bedrijf bestaan niet in het WOZ-waardeloket.  WOZ-beschikking bij huurwoningen De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw verhuurder of kijk op www.huurcommissie.nl.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Controleer of u een vergunning nodig hebt U hebt niet overal een vergunning voor nodig. Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt voor uw activiteit. Is dit niet het geval, dan hoeft u geen contact op te nemen met de gemeente en kunt u aan de slag. Ik wil checken of ik een vergunning nodig heb Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig hebt, dan hebt u de volgende mogelijkheden. U kunt een conceptverzoek indienen voor uw plan U hebt een plan uitgewerkt. Dan is het voor u de vergunningaanvraag doet, handig om te weten of het plan haalbaar is. Of uw plan binnen het omgevingsplan van de gemeente past. Of het bijvoorbeeld voldoet aan de regels die gelden voor welstand, de natuur of het milieu. En of andere overheden eraan mee kunnen werken. Dien daarom een conceptverzoek in. Wij geven u dan een voorlopig oordeel over de wenselijkheid van uw plan. En laten we weten of u nog extra onderzoek moet doen. Zo krijgt u de nodige zekerheid over de haalbaarheid van uw plan, al voordat u het plan volledig uitgewerkt hebt. Let op: u kunt uw plan pas uitvoeren als u de definitieve vergunning hebt. Lees meer over het Conceptverzoek omgevingsvergunning.  Een conceptverzoek indienen: Klik hieronder op ‘Ik wil een conceptverzoek indienen’ Log hier in met uw DigiD Start de aanvraag Lever zoveel mogelijk informatie aan Kies er bij stap 7 voor om uw aanvraag in te dienen als conceptverzoek Als u uw conceptverzoek heeft ingediend, nemen wij contact met u op over uw plan.  Ik wil een conceptverzoek indienen U kunt direct een vergunning aanvragen Weet u zeker dat uw plan zo goed uitgewerkt is, dat u direct een vergunning aan kunt vragen? Start dan de aanvraag in het Omgevingsloket. Twijfelt u toch ergens over? Dien dan eerst een conceptverzoek in. Zo kunt u – als uw plan haalbaar lijkt – uiteindelijk snel en nog beter voorbereid de aanvraag doen. Ik wil direct een vergunning aanvragen U wilt graag hulp Hebt u een idee waarvan u niet weet of het al concreet genoeg is om als conceptverzoek in te dienen? Is het nog een vaag idee, twijfelt u of uw plan of idee binnen het omgevingsplan past? Maak dan online een afspraak. Dan helpen wij u bij uw keuze en bespreken we samen wat voor u de beste vervolgstap is. Ik wil een balieafspraak maken