Resultaten 11 - 20 van 176 resultaten

 • Ontheffing Winkeltijdenwet

  De officiële openingstijden voor een winkel zijn op grond van de Winkeltijdenwet van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur.

 • Monumenten aanpassen of slopen

  Wilt u een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht verbouwen of slopen? U heeft hiervoor meestal een omgevingsvergunning nodig.​​​​​​

 • Ontheffing milieuzone dieselpersonenauto's

  De milieuzone geldt alleen voor voertuigen die rijden op diesel. Met emissieklasse 4 of hoger mag u de milieuzone inrijden. Personenauto's die een emissieklasse hebben van 3 of lager mogen de Arnhemse milieuzone niet in. 

 • GelrePas

  Met de GelrePas kunt u gratis of met korting meedoen aan allerlei activiteiten.

 • Schadevergoeding omgevingsplan

  Op grond van de Omgevingswet kan de gemeente aan een particulier die schade lijdt door een wijziging van het omgevingsplan een tegemoetkoming aanbieden.

 • Bingo en loterij

  Wilt u een kansspel zoals een bingo of een loterij organiseren? Dan moet u dit melden of hier een vergunning voor aanvragen. 

 • Leegstandvergunning

  U kunt uw leegstaande koopwoning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u een leegstandvergunning nodig.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is in Nederland aan regels gebonden die voortkomen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 • Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten

  We stimuleren schoolbesturen en organisaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ervoor te zorgen dat minder jongeren de school verlaten zonder startkwalificatie. Daarvoor kunnen zij subsidie aanvragen.

 • Hervestiging (vanuit het buitenland)

  Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen, doe dan binnen 5 dagen bij de gemeente persoonlijk aangifte.