Resultaten 11 - 20 van 102 resultaten

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren. Welke aktes kunt u aanvragen? Geboorteakte Huwelijksakte Partnerschapsakte...

 • Melding over uw woonomgeving

  Let op: Door ziekte en persoonlijke omstandigheden werken we met minder mensen dan normaal. Daardoor duurt het langer voor we uw melding kunnen oplossen. Gevaarlijke situaties en andere spoedmeldingen lossen we zo snel mogelijk op. We hopen op uw begrip. Bedankt! Melding maken Doet een lantaarnpaal...

 • Aanvraag wijzigen

  Wilt u een wijziging indienen die invloed heeft op de uitvoering van het leerlingenvervoer? U kunt online een wijziging indienen. Alleen wijzigingen die via het formulier (dus met DigiD) zijn doorgegeven, worden verwerkt. Dit omdat een wijzing gevolgen kan hebben voor uw toekenning.  Welke wijzigingen...

 • Stimuleringsregeling

  Met de stimuleringsregeling kunt u geld lenen voor maatregelen aan uw woning of accommodatie op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid. Let op: de stimuleringslening is geen subsidie, maar een lening. U dient de lening dus volledig terug te betalen. De volledige lijst...

 • Woning tijdelijk verhuren

  Heeft u een woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder alle aanspraken kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan: u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

 • Bestemmingsplan opvragen

  Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen,...

 • Basissubsidie

  Voor het stimuleren van vrijwillige inzet op het gebied van sport, cultuur, jeugd, ouderen, educatie, hulp en ondersteuning heeft de gemeente Moerdijk een jaarlijkse basissubsidie beschikbaar. De basissubsidie is bedoeld voor de kernactiviteiten van een vrijwilligersorganisatie. Een kernactiviteit...

 • Evenement melden

  Voor kleinschalige evenementen met weinig risico's hoeft u geen vergunning aan te vragen. Hiervoor is een melding van uw evenement voldoende. Controleer eerst wat voor uw evenement geldt: Vergunning nodig of melden? Promoot uw evenement Promoot uw evenement ook door deze aan te melden voor plaatsing...

 • Gedenkteken plaatsen

  U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van een gedenkteken of gedenkplaat. De rechthebbende van een graf vraagt de vergunning aan. Daarbij dient u ook een werktekening in. Aanvragen met DigiD Aanvragen met E-herkenning

 • Omgevingsvergunning voor monument of beschermd stadsgezicht Willemstad

  Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? Of ligt uw pand in het beschermd stadsgezicht van Willemstad? U heeft in meerdere gevallen een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan de woning, gebouw of object. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud of...