Resultaten 11 - 20 van 192 resultaten

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie.

 • Subsidies voor verenigingen en stichtingen

  De gemeente stimuleert door middel van subsidies een goed activiteitenaanbod dat bijdraagt aan actieve deelname van burgers aan het sociale leven.

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Hondenbeleid

  Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te beperken heeft de gemeente op diverse locaties hondenuitlaatstroken aangelegd.

 • Ramp of crisis

  Bij een ramp of crisis moeten, afhankelijk van de rampomvang, verschillende stappen ondernomen worden om veiligheid te waarborgen.

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

  Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten de GGD ingesteld.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Iemand krijgt individuele inkomenstoeslag wanneer erg geen uitzicht is op verbetering van een laag inkomen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

  Voor thuiszorg of een plaats in het verzorgingshuis is een indicatie nodig van het CIZ. Hierin staat of en welke zorg nodig is.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.