Resultaten 11 - 20 van 31 resultaten

 • T-correctie

  Als u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater in het oppervlaktewater loost - rechtstreeks of via het riool, een septic tank of een put - moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing).

 • Bijzonder transport over de weg

  Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van de afmetingen zoals die zijn vastgelegd in het Voertuigreglement, moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Klacht over een aanbesteding

  Heeft u een klacht over een aanbesteding, stuur dan een mail naar aanbestedingsklacht@wshd.nl. Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

 • Lozen van hemelwater

  Het lozen van schoon hemelwater mag niet meer via de riolering. Dit mag alleen nog op de bodem of het oppervlaktewater van een sloot.

 • Handhavingsverzoek

  Heeft u een klacht over een aanbesteding, stuur dan een mail naar aanbestedingsklacht@wshd.nl. Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  Als u het niet eens bent met de aanslag voor de waterschapsbelasting, dan kunt u bezwaar maken.

 • Verkeersontheffingen

  Wilt een weg van het waterschap tijdelijk geheel of gedeeltelijk afsluiten? Of op een weg rijden met een voertuig dat zwaarder is dan toegestaan? Dan heeft u ontheffing van het waterschap nodig.

 • Zuiveringsheffing

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.

 • Zienswijze indienen

  Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Kwijtschelding van waterschapsbelasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. U vraagt dit aan via de website van SVHW, dit is de organisatie die namens WSHD de belastingen int.