Resultaten 11 - 20 van 205 resultaten

 • Pacht landbouwgronden, belangstellingsregistratie

  De provincie heeft een groot aantal gronden in eigendom, die jaarlijks worden verpacht. 

 • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (§ 3.2.3 SRM)

  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is een gemeenschappelijk vervoersysteem waarvan een (aantal samenwerkende) gemeente(n) en de provincie opdrachtgever zijn.

 • Schadeclaim indienen

  Heeft u schade en bent u van mening dat de provincie Zuid-Holland hiervoor aansprakelijk is? Vul dan het digitale formulier ‘Schadeclaim indienen’ in.

 • Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

  Het investeringsbudget stedelijke vernieuwing is een tegemoetkoming in de kosten van de op het stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van

 • Buurtbussen (§ 3.1.1 en § 3.1.2 SRM)

  Buurtbusverenigingen kunnen op grond van de paragrafen 6 en 7 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor hun oprichting en instandhouding.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

 • Subsidie, Meer bos in Zuid-Holland 2024

  Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland' opgesteld. Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.

 • Kwaliteit OV en bushaltes (§ 2.3.1 SRM)

  Gemeenten en waterschappen kunnen op grond van paragraaf 8 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de aanpassing van bestaande bushaltelocaties, waardoor deze betere toegang tot bussen bieden.

 • Groen doet goed 2024 programma

  Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.