Resultaten 221 - 226 van 226 resultaten

 • Bodemvervuiling verwijderen

  In verschillende situaties kan bodemonderzoek gedaan worden. Wanneer blijkt dat de bodem vervuild is, dan moet deze schoongemaakt worden.

 • Informatie opvragen bij gemeente, Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. de Woo vervangt de Wob.

 • Festiviteit bedrijf, vereniging of school

  Als er een festiviteit georganiseerd wordt waarbij veel geluid is, dan moet dit gemeld worden. Soms zijn ook andere vergunning en ontheffingen nodig.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de Belastingdienst Rivierenland (BSR) een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wanneer iemand afstand wil doen van de Nederlandse nationaliteit, legt hij een verklaring af bij de gemeente.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen aangevraagd worden.