Resultaten 271 - 280 van 284 resultaten

 • Verhuizen vanuit het buitenland naar Maastricht

  Als u in het buitenland woont en terug wil verhuizen naar Nederland, schrijft u zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Het betreft een hervestiging wanneer u al eerder in Nederland heeft gewoond of als u naar het buitenland bent verhuisd na oktober 1994.

 • Jeugd en gezin

  Als u vragen heeft over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen, bijvoorbeeld over voeding, ziektes of problemen thuis, dan kunt u hulp en advies vragen aan een van de medewerkers van team jeugd. Zij gaan met u in gesprek en bekijken met u wat u zelf kunt doen of wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen betekenen.

 • Adoptie, Nederlandse kinderen

  Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie.

 • Maaltijdvoorziening, kortingsregeling

  Als u niet meer in staat bent om zelf te koken kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorzieningen. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gaan eten bij een eetpunt of in een verzorgingstehuis, of u laat de maaltijd thuisbezorgen. U kunt een korting krijgen op deze maaltijdvoorzieningen als de maaltijden worden geserveerd door een bedrijf waar wij een overeenkomst mee hebben.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf (zwak-)alcoholische dranken te verkopen. Om tijdelijk alcohol te mogen schenken bijvoorbeeld tijdens een evenement kunt u een ontheffing aanvragen om tijdelijk (zwak-)alcoholische dranken te verkopen. Deze ontheffing kunt u krijgen voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

 • Asverstrooiing, ontheffing

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen.

 • Caravan parkeren op openbare weg

  Een aanhanger of caravan mag niet voor een langere periode langs de weg geparkeerd staan. U mag in de gemeente Maastricht maximaal 3 dagen zonder ontheffing parkeren. Als u een van deze voertuigen toch langer wil parkeren, moet u hier schriftelijk een ontheffing voor aanvragen.

 • Afvalwater lozen op riolering, vergunning

  Afvalwater kan op verschillende manieren afgevoerd worden. Bijvoorbeeld op het riool of direct in het open water. Afwalwater lozen op een riool heet indirecte lozing. Het maakt niet uit of het een vuilwater- of een schoonwaterriool is. De indirecte lozingen vallen onder de Wet milieubeheer.

 • Trouwen in het buitenland, registratie huwelijk

  Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.

 • Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen door een naturalisatieprocedure aan te vragen bij de gemeente. De gemeente stelt een advies op en stuurt dit samen met uw aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist of u Nederlander kunt worden.