Resultaten 21 - 30 van 284 resultaten

 • Horecabedrijf beginnen

  Als u een nieuw restaurant of café wilt beginnen of een horecabedrijf wilt overnemen in de gemeente Maastricht heeft u een vergunning nodig.

 • Onroerendezaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Denk aan een woning, winkel, kantoorpand og garagebox. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. beide ouders krijgen automatisch het ouderlijk gezag als ze getrouwd zijn of geregistreerd partner. Zo niet, dan kan de vader of meemoeder ouderlijk gezag aanvragen. Erkennen van het kind leidt niet tot automatisch gezag.

 • Klacht over Sociale Zaken

  Als u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van Sociale Zaken, dan kunt u hierover online een klacht indienen.

 • Koopavonden en koopzondagen

  In de gemeente Maastricht is de wekelijkse koopavond op donderdag tot 21.00 uur. Op zondag mogen winkels tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn. Een winkelier is niet verplicht om zijn winkel open te stellen op koopavonden of op zondag

 • Geveltuin aanleggen

  Als u geen voortuin heeft, mag u zonder vergunning een geveltuintje aanleggen. Dit betekent dat u voor uw huis de tegels weg mag halen. Het tuintje mag maximaal 45 cm breed zijn.

 • Kwijtschelding belastingen

  Heeft u een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding vraagt bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u door een ziekte extra hoge kosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt om gemeentegrond openbaar te gebruiken. bijvoorbeeld bij gebruik als terras, bij het plaatsen van een container, uithangbord of bouwsteiger. Maar ook als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen.

 • Bodemverontreiniging, sanering

  Voor de vergunning bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig. Als uit de bodemtoets komt dat de grond vervuild is, kan de gemeente saneringsmaatregelen eisen. Als de grond niet ernstig vervuild is, kan de gemeente besluiten dat er toch gebouwd mag worden.