Resultaten 311 - 318 van 318 resultaten

 • Aanvragen uitkering

  De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heeft u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering)...

 • Gebiedsgericht grondwaterbeleid

  In het centrum van Hengelo zijn vroeger verontreinigingen in het diepe grondwater ontstaan. Dat is het gevolg van de rijke industriële geschiedenis van onze stad. In veel andere steden is dat ook zo. Sommige grootschalige grondwaterverontreinigingen lopen in elkaar over. Hierdoor is het lastig te...

 • Bedrijven Investeringszone (BIZ) centrum Hengelo

  Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een aangewezen gebied, waarin bedrijven samenwerken aan het verbeteren van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dat doel hebben de bedrijven een vereniging of stichting opgericht.  Op deze kaart  (Pdf) is het gebied in het...

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  De jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen moet u binnen 2 maanden betalen. U kunt ook in 10 termijnen betalen als u kiest voor automatische incasso. Deze aanslag ontvangt u ieder jaar eind februari van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente).

 • Milieu, handhaving

  Om onze omgeving schoon, veilig en leefbaar te houden gelden er milieuregels voor bedrijven. De Omgevingsdienst Twente (ODT) controleert of bedrijven zich aan die regels houden. Denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt, dan kunt u dat melden aan de ODT.

 • Uittreksel huwelijksakte

  Bij geboorte, overlijden, huwelijk en partnerschapsregistratie maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand akten op. Deze akten worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Wilt u een uittreksel van deze akten aanvragen? Dan kunt u daarvoor terecht bij de gemeente waar de akte is opgemaakt....

 • Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Bij gesubsidieerde rechtsbijstand vergoedt de overheid een deel van de kosten die u maakt wanneer u een advocaat of mediator (bemiddelaar) nodig hebt. Dat heet een toevoeging. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor...

 • Verhuur van stadhuishal of burgerzaal

  Wilt u een symposium, tentoonstelling, concert of ander evenement organiseren? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om daarvoor de hal of de burgerzaal in het stadhuis te huren. Omdat de gemeente geen oneerlijke concurrent mag zijn van commerciële instellingen, moet het evenement wel aan...