Resultaten 41 - 41 van 41 resultaten

  • Ter inzage leggen

    Nadat een ontwerpbesluit bekend is, legt waterschap Brabantse Delta dit voor een periode van zes weken ter inzage. Zodat belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.