Resultaten 61 - 70 van 70 resultaten

 • Melding openbare ruimte

  Via Fixi maakt u bij ons een melding over de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal, een gat in het wegdek of een omgevallen boom. Ook overlast kunt u (anoniem) melden via Fixi.

 • Adresonderzoek

  Verloop adresonderzoek De gemeente onderzoekt waar de persoon echt woont. Deze persoon wordt ingeschreven op het nieuwe adres of uitgeschreven op het oude adres. Als deze persoon wordt uitgeschreven op uw adres, ontvangen alle overheidsinstanties hiervan bericht.

 • Kinderopvangvoorziening starten of gegevens wijzigen

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U kunt dit regelen via de gemeente waarin de opvang gaat plaatsvinden.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt alleen afstand doen als u een dubbele nationaliteit heeft en 18 jaar of ouder bent. U meldt zich daarna bij de IND voor een verblijfsvergunning.

 • Parkeren in betaalzones : de bewoners- of dienstenvergunning voorzien van een nieuw kenteken

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Wijzigen kenteken op uw bewoners- of dienstenvergunning Als u een bewonersvergunning of dienstenvergunning heeft en een andere auto aanschaft (of als leaserijder een andere auto least), dan moet het kenteken op uw vergunning worden gewijzigd. Op deze pagina leest u hoe dat in zijn werk gaat. Hoe wijzig ik het kenteken op mijn bewoners- of dienstenvergunning? Het wijzigen van het kenteken op uw vergunning kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken Hoe lang duurt het voor ik mijn nieuwe, gewijzigde vergunning krijg? U krijgt de nieuwe bewoners- of dienstenvergunning direct mee.

 • Parkeren in betaalzones : de dienstenvergunning

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Een dienstenvergunning is een vergunning die geldig is voor een jaar. Deze kan worden aangevraagd door iemand die in Zwijndrecht is geregistreerd als arts of verloskundige. Dit blijkt uit inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een dienstenvergunning is geldig voor alle zones voor betaald parkeren, want een arts of verloskundige heeft klanten in de gehele gemeente. Wanneer heb ik een dienstenvergunning nodig? U heeft een dienstenvergunning nodig als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om structureel een vergunning te hebben om te mogen parkeren in de zones voor betaald parkeren binnen de gemeente Zwijndrecht. Hoe vraag ik een dienstenvergunning aan? Een aanvraag voor dienstenvergunning kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken Hoe lang duurt het voor ik mijn dienstenvergunning krijg? Als u aan alle voorwaarden voor een dienstenvergunning voldoet en de kosten heeft betaald, geven wij deze indien mogelijk direct af. Als er bijzonderheden zijn duurt de aanvraag langer, maar maximaal 6 weken. Hoe werkt de dienstenvergunning? U mag met de dienstenvergunning parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren. U legt de kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Verder is de dienstenvergunning persoonsgebonden, iemand anders mag geen gebruik maken van uw dienstenvergunning! Kan mijn dienstenvergunning worden verlengd? De dienstenvergunning wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de dienstenvergunning kort voor het nieuwe jaar met een factuur toegestuurd.

 • Parkeren in betaalzones: de bezoekersvergunning (maximaal 3 uur)

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden De bezoekersvergunning ("kraskaart") Deze vergunning wordt in de praktijk "kraskaart" genoemd. De bezoekersvergunning is bedoeld voor het bezoek van een bewoner die in een zone voor betaald parkeren woont. Iedere bewoner kan deze zogenoemde kraskaarten kopen bij de balies van het gemeentehuis, per adres maximaal 25 kaarten per kwartaal. De kaarten zijn uitsluitend te gebruiken in de zone waar het adres is gesitueerd. Wanneer heb ik een bezoekersvergunning nodig? U heeft een bezoekersvergunning nodig als u in een zone van betaald parkeren woont en u krijgt bezoek. Met een bezoekersvergunning mag uw bezoek parkeren op een parkeerplaats waar vergunninghouders mogen parkeren. Hoe vraag ik één of meer bezoekersvergunning(en) aan? En hoe zeg ik de vergunning op? U kunt tijdens openingstijden langskomen bij de receptie. De vergunningen worden dan ook per stuk verkocht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.  Als u de vergunning wilt opzeggen, stuurt u deze op naar: Gemeente Zwijndrecht team Publiekszaken Postbus 15 3300 AA Zwijndrecht  U krijgt betaalde kosten tot het eind van het jaar krijgt u terug. Langsbrengen tijdens openingstijden mag natuurlijk ook.  Hoe lang duurt het voordat ik mijn bezoekersvergunningen heb? U krijgt de bezoekersvergunningen aan de balie direct mee.. Hoe werkt de bezoekersvergunning? Bezoekersvergunningen zijn "kraskaarten". De bezoekersvergunning is alléén geldig voor de sector die op de bezoekersvergunning staat vermeld. Uw bezoek mag met de bezoekersvergunning parkeren op een parkeerplaats waar vergunninghouders mogen parkeren. U krast de maand, de dag van de maand en de dag van de week open. Ook is het belangrijk dat u de tijd van aankomst openkrast. Vanaf de tijd van aankomst mag u per kaart 3 uur parkeren. Uw bezoek legt deze kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Als u meer tijden heeft opengekrast, is de kaart niet meer geldig. U riskeert dan een boete voor fout parkeren. U riskeert ook een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt.

 • Leerlingenvervoer

    Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer, eigen vervoer (auto) of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.   Voorwaarden Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer wanneer: de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 2 kilometer van huis vandaan is de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan 6 kilometer van huis vandaan is Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens. Wetgeving Beslissingen over het aanvragen van leerlingenvervoer zijn gebaseerd op onderstaande wetgeving. Bekijk hier de wet-regelgeving voor leerlingenvervoer Aanvragen Via onderstaande link kunt u een digitale aanvraag indienen voor leerlingenvervoer 2023 - 2024: Digitale aanvraag indienen leerlingenvervoer Uitleg over het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer Benodigde documenten Hiermee toont u aan dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2021 lager is dan € 28.800 Lukt de aanvraag niet? Vraag dan hulp bij Stroomlijn. Zij behandelen de aanvragen voor de gemeente. Per e-mail leerlingenvervoer@stroomlijn.nl of op telefoonnummer 088 505 85 55. Afhandeling De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen. Contact Staat uw vraag er niet bij? Neem dan met vragen, opmerkingen, klachten of wijzigingen over leerlingenvervoer contact op met Stroomlijn. Dat kan via: de website www.stroomlijn.nl telefonisch op nummer 088 505 85 55 of per e-mail leerlingenvervoer@stroomlijn.nl Uw aanvraag voor leerlingenvervoer gaat wel via de website van de gemeente Zwijndrecht.      

 • Parkeren in betaalzones : de dag-, maand- en jaarkaart

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden De dagvergunning (dagkaart) De verordening kent een zogenoemde dagvergunning, bedoeld om te gebruiken in een zone voor betaald parkeren. Deze vergunning was bedoeld om te gebruiken door een bedrijf dat een hele dag herstel- en onderhoudswerkzaamheden in de onmiddellijke omgeving uitvoert of door een bewoner die een tijdelijk kampeervoertuig wil plaatsen (voor het laden of lossen ervan). Omdat de kosten voor een dagvergunning nagenoeg gelijk of geheel gelijk zijn aan de kosten van betaling bij de parkeerautomaat, worden in de praktijk geen dagvergunningen aangevraagd. Om deze reden is besloten geen dagvergunningen te verstrekken. U kunt de betaling regelen bij de parkeerautomaat. Volgens de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening mag een kampeervoertuig maximaal 3 dagen worden geparkeerd. Deze bepaling geldt ook voor de zone voor betaald parkeren. De maand- of jaarkaart Parkeert u regelmatig in een zone voor betaald parkeren, dan kunt u een maand- of jaarkaart kopen. U hoeft hiervoor geen bewoner te zijn van een adres, welke valt in een zone voor betaald parkeren. Er zijn 2 soorten: een maand- of jaarkaart geldig op maandag t/m vrijdag een maand- of jaarkaart geldig op maandag t/m zaterdag Met deze maand- of jaarkaart kunt u de gehele dag parkeren. De maandkaart is geldig vanaf de eerste dag tot en met de laatste dag van de maand. Ook voor een jaarkaart geldt dat deze geldig is voor een heel kalenderjaar. De jaarkaart is dus altijd geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Wanneer heb ik een maand- of jaarkaart nodig? Een maand- of jaarkaart kunt u aanschaffen als u buiten de zone voor betaald parkeren woont en er regelmatig moet zijn, bijvoorbeeld omdat u er werkt. Hoe vraag ik een maand- of jaarkaart aan? Het aanvragen van een maand- of jaarkaart kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken Hoe lang duurt het voordat ik mijn maand- of jaarkaart heb? Na betaling van de kosten, wordt de maand- of jaarkaart aangemaakt en krijgt u deze direct mee. Hoe werkt de maand- of jaarkaart? U mag met de kaart parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren. De maand- en jaarkaart zijn al ingevuld. U legt deze kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Kan mijn maand- of jaarkaart worden verlengd? Uw maandkaart kan niet worden verlengd. U dient telkens een nieuwe kaart aan te vragen. De jaarkaart wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de jaarkaart kort voor het nieuwe jaar na betaling van de factuur of na automatische incasso toegestuurd.

 • Parkeren in betaalzones: de bewonersvergunning

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel.  Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Als u in een zone woont voor betaald parkeren, dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Met deze bewonersvergunning kunt u uitsluitend parkeren in de zone waar u woont. U kunt geen bewonersvergunning aanvragen voor een andere zone voor betaald parkeren. De bewonersvergunning is geldig tot het eind van het desbetreffende jaar. Wanneer heb ik een bewonersvergunning nodig? U heeft een bewonersvergunning nodig als u op een adres in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente staat ingeschreven dat valt binnen één van de zones voor betaald parkeren en structureel uw motorvoertuig binnen deze zone wilt parkeren. Ook kunt u een bewonersvergunning krijgen als u tenminste 4 dagen per week voor minimaal 3 uur per dag bent aangewezen om mantelzorg. U moet dan wel in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente staan ingeschreven op een adres dat valt binnen één van de zones voor betaald parkeren. In dat geval kan een bewonersvergunning worden aangevraagd met daarop het kenteken van de mantelzorger. Hoe vraag ik een bewonersvergunning aan? Een aanvraag voor bewonersvergunning kan worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken voor bewonersvergunning Hoe lang duurt het voor ik mijn bewonersvergunning krijg? Als u aan alle voorwaarden voor een bewonersvergunning voldoet en de kosten heeft betaald, geven wij deze indien mogelijk direct af. Als er bijzonderheden zijn duurt de aanvraag langer (maximaal 6 weken). Kan mijn bewonersvergunning worden verlengd? De bewonersvergunning wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de bewonersvergunning kort voor het nieuwe jaar na betaling van de factuur of na automatische incasso. Hoe werkt de bewonersvergunning? U mag met de bewonersvergunning parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren, waarvoor de bewonersvergunning geldt. U legt de kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Verder is de bewonersvergunning persoonsgebonden, iemand anders mag geen gebruik maken van uw bewonersvergunning!