Resultaten 81 - 89 van 89 resultaten

 • Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

  U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Dit kan geluidsoverlast of geurhinder zijn of andere milieubedreigende activiteiten. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal dan een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is zal bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

 • Echtscheiding

  Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Zodra de procedure is afgerond stuurt uw advocaat de stukken naar de gemeente om de echtscheiding in te laten schrijven in het register van de burgerlijke stand.

 • Klacht tegen gemeentelijk handelen

  De gemeente Sliedrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

 • Milieubeheer, melding

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor grote groepen bedrijven, die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting gelijksoortig zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende voorschriften opgesteld. Een dergelijk voorschrift wordt ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) genoemd. Bedrijven die onder de algemeen geldende voorschriften vallen zijn onder meer detailhandelbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven, horecabedrijven etc. U kunt volstaan met een melding, wanneer uw bedrijf onder een activiteiten besluit valt. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen.

 • Klacht tegen gemeentelijk handelen

  De gemeente Sliedrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

 • Coffeeshopbeleid

  Regeerakkoord Op basis van ervaringen van gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie bij de invoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland per 1 mei 2012, zal per 1 januari 2013 alleen het ingezetenencriterium landelijk worden ingevoerd. Het besloten clubcriterium, ook wel bekend als de ‘wietpas’ en het afstandscriterium zijn geschrapt. De uitvoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid wordt hiermee vereenvoudigd.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen, fakkels en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

 • Stichting Open Jeugdwerk Elektra Sliedrecht

  Elektra is een jongerencentrum in Sliedrecht. Het centrum wordt sinds 1979 bestuurd door een jongerenzelfbestuur; de Stichting Open Jeugdwerk. Het centrum functioneert als een klein maar druk bezocht poppodium en beschikt over een eigen fitnessruimte. Er is ook een Jongeren Informatiepunt en er zijn diverse werkgroepen waarvan een groot aantal in het weekend zich bezig houden met weekend- en podiumactiviteiten. In het centrum is een team van circa zeventig vrijwilligers actief die worden ondersteund door fulltime-jongerenmedewerkers.

 • Woonwagens, woonwagenstandplaats

  Sliedrecht heeft een tweetal woonwagenlocaties, te weten aan de Beyerinckstraat en de Burg. van Hofwegensingel. Op deze beide woonwagenlocaties zijn ruimtes (standplaatsen) ingericht voor woonwagens. Indien u in aanmerking wilt komen voor een woonwagenstandplaats, moet u zich laten inschrijven op de daarvoor bestaande wachtlijst.