Resultaten 81 - 86 van 86 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'.

 • Folders uitdelen, reclameborden plaatsen, posters plakken

  U mag als bedrijf of instelling binnen de gemeente Sliedrecht reclame plaatsen. Dit mag bijvoorbeeld op de A0-borden of op onroerend goed. De gemeente heeft de reclameplaatsing van de A0 borden in de openbare ruimte uitbesteed aan een extern bedrijf.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen, fakkels en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

 • Stichting Open Jeugdwerk Elektra Sliedrecht

  Elektra is een jongerencentrum in Sliedrecht. Het centrum wordt sinds 1979 bestuurd door een jongerenzelfbestuur; de Stichting Open Jeugdwerk. Het centrum functioneert als een klein maar druk bezocht poppodium en beschikt over een eigen fitnessruimte. Er is ook een Jongeren Informatiepunt en er zijn diverse werkgroepen waarvan een groot aantal in het weekend zich bezig houden met weekend- en podiumactiviteiten. In het centrum is een team van circa zeventig vrijwilligers actief die worden ondersteund door fulltime-jongerenmedewerkers.

 • Woonwagens, woonwagenstandplaats

  Sliedrecht heeft een tweetal woonwagenlocaties, te weten aan de Beyerinckstraat en de Burg. van Hofwegensingel. Op deze beide woonwagenlocaties zijn ruimtes (standplaatsen) ingericht voor woonwagens. Indien u in aanmerking wilt komen voor een woonwagenstandplaats, moet u zich laten inschrijven op de daarvoor bestaande wachtlijst.

 • Leerplicht

  In de leerplichtwet staat dat kinderen van 5 jaar en ouder naar school gaan. Kinderen mogen niet zomaar wegblijven. De gemeente heeft de taak te controleren dat kinderen naar school gaan, dan wel wegblijven met geldige redenen. Wanneer de gemeente vaststelt dat kinderen om ongeldige redenen wegblijven van school, kan de gemeente maatregelen treffen.