Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Omgevingsvergunning of sloopmelding, gebouw of woning (gedeeltelijk) slopen

    Wilt u iets slopen? Dan moet u een mogelijk een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

  • Omgevingsvergunning aanvragen

    Per 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet de “Wet Algemene bepalingen omgevingswet” (Wabo). De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Onder de nieuwe Omgevingswet: Is er 1 loket waar inwoners een vergunning kunnen aanvragen. Dit is het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Kan de overheid sneller beslissen over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er binnen 8 weken een beslissing worden genomen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging. Maken gemeenten 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.’

  • Omgevingsvergunning, principeverzoek

    Wilt u voordat u een aanvraag om een omgevingsvergunning indient weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan kunt u een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen. Voordeel is dat de kosten hiervan lager zijn dan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook zijn er voor het indienen van een conceptaanvraag (principeverzoek) minder aanvullende documenten nodig. Het (bouw)plan hoeft ook nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt te zijn als bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning.