Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Bouwleges

  Voor het in ontvangst nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de bouw of de verbouw van een woning worden leges in rekening gebracht.

 • Afvalscheidingswijzer

  Meer informatie over welk afval in welke afvalbak hoort? De afvalscheidingswijzer laat precies zien wat waar hoort.

 • Subsidie gemeentelijke monumenten

  Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie aan hun pand.

 • Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

  Opkomstcijfers en uitslagen

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor een aansluiting van het openbare riool op privéterrein. De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. In verband met de hoogteligging adviseren wij de rioolaansluiting op uw eigen terrein pas aan te leggen op het moment dat de gemeente Kapelle de aansluiting in de openbare grond heeft gerealiseerd. U kunt uw rioolaansluiting hier aanvragen door het formulier in te vullen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

 • Kapelle Leeft

  Kapelle Leeft is voornamelijk bezig jongeren met elkaar te verbinden. De jeugd doet daarbij ook veel zelf.

 • Zorgtoeslag

  Om zorgtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.

 • Scholen

  Scholenopdekaart.nl is een website waar u informatie vindt over alle scholen in onze gemeente.

 • ChristenUnie

  Pierre Kruizinga van de ChristenUnie uit Kapelle

 • Wegenplan

  De gemeente Kapelle heeft een Wegenplan. In dit plan staat beschreven wat de gewenste functie is van de wegen en straten, waaronder de snelheidslimieten (bijv. 50 km/u of 30 km/u). Ook worden de geplande aanpassingen op specifieke locaties genoemd, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het Wegenplan is tot stand gekomen met de actieve betrokkenheid van bewoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente Kapelle. Er zijn verschillende momenten geweest waarop iedereen kon meedenken. Zo was er eind 2019 een digitale enquête waarin inbreng kon worden gegeven. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd met bewoners om tussenresultaten en toekomstige plannen te bespreken. Het plan is in april 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. U kunt het Wegenplan hieronder bekijken en zo een goed beeld krijgen van de geplande ontwikkelingen voor de wegen en straten in de gemeente Kapelle.