Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Belastingen, bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hier natuurlijk bezwaar tegen maken.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Hebt u schade opgelopen door de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  Het college heeft in mei 2022 besloten, in afwachting van het ‘Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen’, van 1 juni 2022 tot en met 30 september 2023 geen snippergroen te verkopen.

 • Klachten

  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Aangifte van overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De gemeente stuurt aanvragen voor een VOG door naar Dienst Justis. De minister van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af.

 • Automatische incasso

  Wanneer u een aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, dan kan het aanslagbedrag onder bepaalde voorwaarden in maandelijkse termijnen van uw IBAN worden geïncasseerd. Zo kunt u het aanslagbedrag spreiden en heeft u hier weinig omkijken naar. Bij automatische incasso wordt het bedrag op de aanslag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw IBAN geïncasseerd.