Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  Aanvragen groenstrook en restgronden kopen.

 • Geboorteakte

  Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van uw geboorte en de inschrijving van uw geboorte bij de Burgerlijke Stand.

 • Overlijdensakte

  Alles over de overlijdenakte en het aanvragen hiervan.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig.

 • Overlijden, aangifte

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Naamskeuze

  Bij de aangifte van de geboorte van een eerste kind, kunt u zelf bepalen of uw kind de achternaam van de moeder of de vader krijgt.

 • Wapen bezitten of verkopen

  De gemeente Vlissingen levert geen vergunningen voor wapenbezit of wapenverkoop.

 • Loterij organiseren

  Het is verboden om zonder vergunning een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt.

 • Geboorte, aangifte

  Als een kind is geboren, moet de gemeente daarvan een akte maken.