Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Nadeelcompensatie

  Heeft u schade door een besluit of werkzaamheden van de gemeente? Bijvoorbeeld door het vaststellen van een omgevingsplan, het verlenen van een vergunning of doordat de gemeente tijdelijk een weg afsluit? Mogelijk kunt u nadeelcompensatie krijgen. Dit is een vergoeding voor de schade die u lijdt.

 • Belastingen, bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hier natuurlijk bezwaar tegen maken.

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  Het college heeft in mei 2022 besloten, in afwachting van het ‘Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen’, van 1 juni 2022 tot en met 30 september 2023 geen snippergroen te verkopen.

 • Aangifte van overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De gemeente stuurt aanvragen voor een VOG door naar Dienst Justis. De minister van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af.

 • Automatische incasso

  Wanneer u een aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, dan kan het aanslagbedrag onder bepaalde voorwaarden in maandelijkse termijnen van uw IBAN worden geïncasseerd. Zo kunt u het aanslagbedrag spreiden en heeft u hier weinig omkijken naar. Bij automatische incasso wordt het bedrag op de aanslag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw IBAN geïncasseerd.