Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Achternaam kiezen voor uw kind

  U kunt voor uw eerste kind de achternaam van de moeder of die van de partner kiezen. U gaat hiervoor met uw partner naar het gemeentehuis. Er zijn geen kosten verbonden aan het kiezen van een achternaam voor uw kind.

 • Koopovereenkomst en levering

  Informatie over de juridische en administratieve stappen bij het kopen van een kavel

 • Briefadres

  Op een briefadres kan de overheid u bereiken zonder dat u een woonadres heeft. U kunt hiervoor geen postbus gebruiken. Bel voor een afspraak.

 • Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

  Gemeentegrond die aan uw woning ligt kunt u soms kopen of lenen. Dit kan een mooie kans zijn om uw kavel uit te breiden.

 • Bedrijventerreinen

  Zoekt u binnen onze gemeente een bedrijventerrein? Wilt u een bedrijf starten of een vestiging openen? Wij geven u graag advies over de mogelijkheden.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wij zorgen goed voor uw persoonsgegevens. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Hiervoor maakt u een afspraak.

 • Verhuizen vanuit buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in onze gemeente wonen? Dan meldt u zich (samen met gezinsleden) na aankomst bij ons. Doe dit binnen 5 werkdagen op het gemeentehuis in Sellingen. Bel voor een afspraak.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of bezwaar maken in uw geval mogelijk is. Bezwaar maken tegen een besluit doet u per brief binnen 6 weken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk. Het kan zijn dat wij vragen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt van ons een bericht met de beslissing op uw klacht.

 • Oneens met besluit op uw bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland. Dit moet binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit dat u van ons hebt ontvangen.