Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Aan wie verstrekt de gemeente uw persoonsgegevens? Alle overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De gemeente verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming nooit gegevens aan commerciële bedrijven of particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie). Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van geheimhouding. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.  Nieuwsgierig aan welke instanties de gemeente persoonsgegevens verstrekt? Kijk voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U kunt met het vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw vluchtelingenpaspoort een afspraak.  Maak online een afspraak Afhalen Na 5 werkdagen kunt u het aangevraagde vluchtelingenpaspoort afhalen in de gemeentewinkel. Het afhalen kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Een vluchtelingenpaspoort kost € 63,40 U betaalt bij de aanvraag van uw vluchtelingenpaspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Als u 18 jaar of ouder bent Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 18 jaar Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Komen beide ouders mee? Beide ouders nemen een legitimatiebewijs mee. Kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee:  Het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 560 kb), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Let op: uw kind dient zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag. Geldigheid Hoelang het vluchtelingenpaspoort geldig is hangt af van uw verblijfsvergunning. Vluchtelingenpaspoorten zijn maximaal 5 jaar geldig. Verloren of gestolen Bent u uw paspoort kwijt of is uw paspoort gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw paspoort ongeldig. Melden vermissing paspoort (inloggen met DigiD)

 • Legalisatie handtekening

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. Aanvragen U maakt voor legaliseren van uw handtekening een afspraak. Maak online een afspraak Kosten € 16,60. Meenemen een geldig identiteitsbewijs. het document dat u wilt ondertekenen. Waarmerken kopie rijbewijs of legitimatie De gemeente waarmerkt ook een kopie van uw Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Hiermee bewijst u dat de kopie gelijk is aan het originele document. Dit kan nodig zijn bij bepaalde transacties of wanneer u het origineel niet uit handen wilt geven. Kosten en procedure zijn gelijk aan legalisatie handtekening.

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de uitvaartondernemer, echter kunt u het ook zelf doen. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Aangifte doen Digitaal Uitvaartondernemers kunnen in de gemeente Brunssum de aangifte digitaal doen met behulp van eHerkenning 3. Aangifte overlijden (inloggen met eHerkenning 3) Als u nog geen eHerkenning heeft kunt u deze aanvragen op de website van eHerkenning. Documenten bij aangifte Het digitale formulier geeft aan welke (verplichte) bijlagen dienen te worden bijgevoegd, volg hiervoor de instructies in het digitale formulier. De B-envelop kunt u na het invullen van het digitale formulier afgeven in het gemeentehuis. Persoonlijk Voor het persoonlijk doen van de aangifte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Meenemen Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen Kosten Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Meer informatie U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Overlijden op Rijksoverheid.nl Legalisatie van buitenlandse documenten op Rijksoverheid.nl Brunssumse begraafplaatsen

 • Geboorteaangifte

  Als uw kind is geboren doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte in de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte Voor de aangifte van geboorte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Wanneer het maken van een afspraak niet lukt binnen 3 dagen, neem dan telefonisch contact op via 045 – 527 8 555. Kosten € 14,30 voor het uittreksel van de geboorteakte. De aangifte zelf is gratis. U betaalt bij de aangifte contant of met uw pinpas. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft) Eventueel een uittreksel van de erkenning van uw kind Brief van verloskundige of ziekenhuis Voorwaarden Als de derde dag na de geboorte, zaterdag, zondag of een feestdag is dan kunt u de aangifte een werkdag later doen. De vader moet aangifte doen, als dit niet mogelijk is moet  een van de volgende personen aangifte doen: De moeder van het kind Iemand die bij de geboorte aanwezig was Het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Meer informatie Aangifte en naamskeuze op Rijksoverheid.nl

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Als u het bewijs via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier bewijs van in leven zijn (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 16,60. Een attestatie de vita voor gebruik in het binnenland (uittreksel BRP) kost € 16,60. Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig. Indien van toepassing uw brief van het pensioenfonds Iemand machtigen De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:  Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Erkenning

  Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent: het kind krijgt wederzijds erfrecht er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind het kind kan uw achternaam krijgen U dient uw kind persoonlijk te erkennen aan de balie bij de gemeente. Erkenning doorgeven U maakt voor het erkennen van uw kind een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten De erkenning kost niets. Meenemen een geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind) Erkennen voor de geboorte Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is. Erkennen bij of na de geboorte Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.  Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.  Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. Achternaam kind De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar de gemeente. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Ouderlijk gezag Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank. Meer informatie Erkenning op Rijksoverheid.nl

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw briefadres een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Gratis. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Toestemming van degene waar u een briefadres neemt. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) Het briefadres is in Nederland Het briefadres is geen postbus Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in de gemeente waar u woont. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Na 5 werkdagen kunt u de identiteitskaart ophalen. Kinderen moeten zelf meekomen bij het aanvragen. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw identiteitskaart een afspraak. Maak online een afspraak Afhalen Het afhalen van uw identiteitskaart kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag van uw identiteitskaart direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80. Spoedaanvraag € 132,85. Voor personen tot 18 jaar: € 40,90. Spoedaanvraag € 97,95. U betaalt bij de aanvraag van uw identiteitskaart contant of met uw pinpas. Meenemen Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 12 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) van het kind, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Schriftelijke toestemming (pdf, 560 kb) ingevuld door beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s). Let op: uw kind dient persoonlijk bij de aanvraag aanwezig te zijn. Spoedaanvraag Heeft u uw identiteitskaart snel nodig dan kunt u een spoedaanvraag doen. Wanneer u de aanvraag vóór 14.00 uur doet dan kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag ophalen. Als u uw oude identiteitskaart kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren. Identiteitskaart kwijt of gestolen? Bent u uw identiteitskaart kwijt of is uw identiteitskaart gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw identiteitskaart ongeldig. Melden vermissing identiteitskaart (inloggen met DigiD) Aanvraag lukt niet Heeft u geen DigiD en/of lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Wij verzoeken u vooraf aan uw bezoek het 'Formulier melding vermissing reisdocument of rijbewijs (pdf, 237 kb)' uit te printen, in te vullen en mee te nemen. Meer informatie Een identiteitskaart is tien jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Een identiteitskaart is vijf jaar geldig als u bij de aanvraag jonger bent dan 18. Alles over de identiteitskaart Reizen met kinderen

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in de gemeente waar u woont. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. Kinderen moeten zelf meekomen bij het aanvragen. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw paspoort een afspraak. Maak online een afspraak Afhalen Het afhalen van uw paspoort kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag van uw paspoort direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Voor een paspoort: Voor personen van 18 jaar en ouder: € 83,85. Spoedaanvraag € 140,90. Voor personen tot 18 jaar: € 63,40. Spoedaanvraag € 120,45 . U betaalt bij de aanvraag van uw paspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Volwassenen Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 18 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) van het kind, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Schriftelijke toestemming (pdf, 31 kb) ingevuld door beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s). Let op: uw kind dient persoonlijk bij de aanvraag aanwezig te zijn. Spoedaanvraag Heeft u uw paspoort snel nodig dan kunt u een spoedaanvraag doen. Wanneer u de aanvraag vóór 14.00 uur doet dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag ophalen. Als u uw oude paspoort kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren. Vreemdelingen- of Vluchtelingenpaspoort Zie Vreemdelingen- of Vluchtelingenpaspoort voor meer informatie. Paspoort kwijt of gestolen? Bent u uw paspoort kwijt of is uw paspoort gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw paspoort ongeldig. Melden vermissing paspoort (inloggen met DigiD) Aanvraag lukt niet Heeft u geen DigiD en/of lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Wij verzoeken u vooraf aan uw bezoek het 'Formulier melding vermissing reisdocument of rijbewijs (pdf, 237 kb)' uit te printen, in te vullen en mee te nemen. Meer informatie Een paspoort is tien jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Een paspoort is vijf jaar geldig als u bij de aanvraag jonger bent dan 18. Alles over paspoorten Reizen met kinderen Noodpaspoort