Zoekresultaat 1 - 10 van 31 resultaten

 • Klacht over de gemeente indienen

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 • Geslacht op geboorteakte wijzigen

  U kunt het geslacht op uw geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is voor mensen die in Nederland wonen, maar hier niet vandaan komen. Vraag het paspoort persoonlijk aan in de gemeente waarin u woont.

 • Bouwgrond aanvragen

  Wilt u bouwgrond kopen? U vraagt dit aan bij de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

 • Geboorteaangifte doen

  U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.