Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Als u vanuit het buitenland naar Albrandswaard verhuist of het komende half jaar langer dan 4 maanden hier komt wonen, dan moet u zich inschrijven bij de gemeente.

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren. U ondertekent dan het document waar een gemeenteambtenaar bij is. Met een stempel op het document bevestigen wij dat het uw handtekening is.

 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van overlijden. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen

  In de burgerlijke stand leggen wij gegevens vast over bepaalde levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, partnerregistratie, echtscheiding en overlijden.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren? Kijk eerst op de lijst gevonden voorwerpen.

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort krijgen in uw land van herkomst? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Briefadres aanvragen

  Het briefadres is bedoeld voor inwoners die door een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

 • Uittreksel Basisregistratie personen (BRP) aanvragen

  Een uittreksel Basisregistratie Personen BRP is een bewijs dat u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente. Een uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

 • Vluchtelingenpaspoort aanvragen

  Bent u een erkende vluchteling in Nederland? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort bij ons aanvragen. Met dit paspoort kunt u naar alle landen reizen. Behalve naar uw land van herkomst. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig.

 • Klacht over gemeente, zorgaanbieder of partner in het sociaal domein

  Bent u niet tevreden over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Dan kunt u een klacht indienen.