Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Attestatie de vita

  Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent.

 • Adresonderzoek

  De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.

 • Uittreksel burgerlijke stand aanvragen

  Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Er zijn verschillende uittreksels mogelijk. Denk hierbij aan: een uittreksel uit het echtscheidings-, geboorte-, huwelijks- en/of overlijdensregister.

 • Naamswijziging

  Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen, dan dient u een verzoek tot naamswijziging in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in de gemeente Hellendoorn wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte.

 • Adoptie

  Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

 • Briefadres aanvragen

  Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

 • Nadeelcompensatie

  Planschade is vermogensschade die ontstaat na een wijziging van de planologie in uw directe omgeving. Vermogensschade kan optreden doordat bijvoorbeeld uw huis in waarde is gedaald door een toename van geluidsoverlast of een verlies aan privacy.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren in onze gemeente? Hebt u iets gevonden in onze gemeente? Meld het of bekijk...

 • Gokautomaat plaatsen

  Wilt u een kansspelautomaat (gokautomaat) in uw bedrijf neerzetten? U vraagt hiervoor een vergunning aan.