Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren bij de gemeente. Maak voordat u langskomt een afspraak.

 • Adresonderzoek

  Wilt u iemand laten uitschrijven die niet meer op uw adres woont? Bijvoorbeeld omdat u steeds post krijgt voor oude bewoners? Of omdat iemand zich niet wil uitschrijven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

 • Address verification procedure

  Are there former residents still registered at your address or is someone refusing to deregister? Do you receive post intended for persons who no longer live there or persons who used the address as an alternative address? In such cases you can apply for an address verification procedure.

 • Geslacht op geboorteakte wijzigen

  Bent u ervan overtuigd dat u tot het andere geslacht hoort (transgender)? Dan kunt u het geslacht op uw geboorteakte laten aanpassen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen.

 • Certificate of good conduct (VOG)

  Certificate of Good Conduct (VOG) is proof of good conduct. Your employer can apply for a VOG through the Integrity and Screening Agency.

 • Administratief beroep indienen

  Heeft u een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders aangevraagd? Of kwijtschelding voor de kosten van een paspoort, identiteitskaart of huisvestingsvergunning? En wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u administratief beroep indienen als u het hier niet mee eens bent. Dit kan ook als de gemeente uw aanvraag buiten behandeling stelt. Het beroep kunt u online indienen.