Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Voor het organiseren van kleine kansspelen (bijv. bingo's) die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig.

 • Overlijden, aangifte

  Aangifte van overlijden is verplicht en wordt meestal door de uitvaartondernemer gedaan. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

 • Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Dit heet verstrekkingsbeperking persoonsgegevens.

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie gaat over het vergoeden van schade als gevolg van een besluit van de gemeente.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Voorwerp verloren of gevonden? Kijk en/of meld dit op de website www.verlorenofgevonden.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiƫle) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

 • Gebruik van ruimtes of sportvelden

  De gemeente stelt ruimtes en sportvelden beschikbaar voor bijvoorbeeld sport en spel, activiteiten voor de wijk, vergaderingen, cursussen etc.

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.