Zoekresultaat 1 - 10 van 105 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen met uw DigiD. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in het buitenland? Vraag dan een Attestatie de vita aan. Bewijs van in leven zijn aanvragen Op het gemeentehuis regelen U kunt uw bewijs van in leven zijn ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Afspraak maken

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. De eenmalige subsidie wordt gegeven voor een of meer vernieuwende, startende of incidentele activiteiten die van bepaalde duur zijn. Deze subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is. Activiteiten die vallen onder (één van) de subsidieregelingen, komen niet in aanmerking voor eenmalige subsidie. Hiervoor kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Eenmalige subsidie aanvragen

 • Sociale kaart Krimpenerwaard

  In onze gemeente zijn meer dan 600 organisaties en verenigingen actief op het gebied van gezondheid, financiën, participatie, wonen, opgroeien/opvoeden, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Dat betekent dat u van veel verschillende diensten gebruik kunt maken binnen de eigen gemeente, en dus dicht bij huis. U kunt deze organisaties vinden op de sociale kaart Krimpenerwaard: één website waar alles is verzameld, van Apotheek tot Zwembad. Naar de sociale kaart

 • Thuiszorg

  Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Het kan gaan om verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven, en om huishoudelijke hulp. Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed, hulp bij het eten, verzorging van een wond of het toedienen van injecties. Begeleiding in het dagelijks leven is hulp bij praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid. Bijvoorbeeld hulp om de administratie te doen of om te bepalen wanneer u wat doet op een dag. Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met telefoonnummer 14 0182. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen goed verzekerd zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, als uw inkomen lager is dan 120 procent van het sociaal minimum. U kunt kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars, Zorg en Zekerheid (ZZ) en VGZ. Aanvullende verzekering In de collectieve zorgverzekering zit, naast het basispakket, een aanvullende verzekering die hoge vergoedingen biedt. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, tandartskosten en medicijngebruik. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider pakket waarbij uw eigen risico volledig vergoed wordt. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij moeten dan wel aangemeld worden bij de zorgverzekeraar. Verwacht u weinig medische kosten? Dan is een basisverzekering waarschijnlijk voordeliger voor u.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren. Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter. Aanvragen dwangsom bij niet tijdig beslissen

 • Speciaal onderwijs

  Speciaal onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen met een beperking of probleem. Er is speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau en voortgezet speciaal onderwijs.

 • Ongediertebestrijding

  Van ongedierte wilt u zo snel mogelijk af. De gemeente bestrijdt de bruine rat en de huismuis in de openbare ruimte. Ook als u last heeft van deze dieren in uw woning of op stukken van uw grond kan de gemeente de bestrijding verzorgen. Dat geldt niet als het om bedrijfsruimten en -percelen gaat. De gemeente bestrijdt geen mieren, slakken, bladluizen en wespen. Melding doen van ongedierte Eikenprocessierups De gemeente bestrijd ook de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Heeft u op uw eigen terrein last van de eikenprocessierups? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding daarvan. Mieren, slakken, bladluizen en wespen Mieren, slakken, bladluizen en wespen kunt u zelf bestrijden. Hoe u dat het beste kunt doen, verschilt per soort. Wespennesten kunt u bijvoorbeeld beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een professioneel bedrijf voor ongediertebestrijding. Muskusratten Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de bestrijding van de muskusrat. Kijk voor meer informatie op de pagina Muskusrattenbestrijding. 

 • Subsidie voor monumenten

  Onderhoud van monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. Om eigenaren in de Krimpenerwaard hierin tegemoet te komen, is er de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument of van een pand in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk.