Zoekresultaat 131 - 139 van 139 resultaten

 • Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte

  Speel- en ontmoetingsplekken kunnen meer van de gemeenschap worden en minder van de gemeente. De buurt weet zelf het beste waar behoefte aan is. Daar is het beleid op toegespitst.

 • Veiligheidsdiensten en -regio

  Regionale brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).

 • Rijbewijs aanvragen

  Een rijbewijs aanvragen en afhalen moet u altijd persoonlijk doen.

 • Programmatische Aanpak Stikstof ongeldig verklaard

  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden in de omgeving van Gennep zijn de Sint Jansberg, Zeldersche Driessen, Oeffelter Meent en de Maasduinen. De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.

 • Duurzaamheidsvisie

  In 2023 hebben we de Duurzaamheidsvisie Gennep 2040 opgesteld. In deze visie geven we een inkijkje van hoe een ‘duurzaam Gennep’ er in 2040 uitziet, welke stappen we moeten zetten om daar te komen, en wie welke rol heeft.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Als de BIZ is opgericht, betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert. Alle ondernemers in de BIZ moeten de BIZ-bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde.

 • Zorg Advies Team

  Er is een Zorg Advies Team voor 0 tot 4-jarigen in de gemeente Gennep. In de documenten vindt u de werkwijze van Zorg Advies Team en het aanmeldformulier voor een adviesaanvraag.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

 • Wat is mantelzorg?

  Mantelzorgers zorgen langdurig (langer dan drie maanden en gemiddeld minstens acht uur per week) en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Zij doen dit, omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon voor wie zij zorgen. Een mantelzorger is meestal een partner, kind, vader of moeder, een ander familielid, vriend of kennis. Wat een mantelzorger precies doet, is bij iedereen anders. Het kan bestaan uit huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en naar de wc gaan.