Zoekresultaat 11 - 20 van 142 resultaten

 • Omgevingsvergunning voor reclame

  Er is een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een reclamebord op of aan een gebouw.

 • Rioolaansluiting

  De riolering is een ondergronds systeem van buizen (riolen), putten en pompen.

 • Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang registreren

  De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en de handhaving daarvan.

 • Rampenbestrijdingsplan

  Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan van de 13 Zeeuwse gemeenten, voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland.

 • Minima, bijdrage

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Orionis Walcheren.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Bedrijventerrein/industrie, uitgifte

  Bedrijventerreinen worden meestal uitgegeven door de gemeente. Dit door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper.

 • Wet BIBOB

  Op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur, kan de gemeente Vlissingen bepaalde vergunningen/subsidies weigeren

 • Omgevingsvergunning, brandpreventie, gebruiksvergunning/gebruiksmelding

  Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Er worden dan indien nodig extra eisen aan brandveiligheid gesteld.

 • Onroerende zaak, verpacht, verhuur, verkoop

  Onroerende zaak of goederen? Deze kunt u verpachten, verhuren of verkopen. Het initiatief hiervoor zal dan (vaak) vanuit de gemeente worden genomen.