Zoekresultaat 11 - 16 van 16 resultaten

 • Aangifte levenloos geboren kind

  U kunt als ouder bij de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

 • Nooddocument

  In Nederland kunt u een nooddocument / noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Dit is een tijdelijk reisdocument.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft.

 • Erkenning (ongeboren) kind

  U kunt een kind erkennen dat nog geen wettelijke ouder heeft. Ook als u de niet-biologische ouder of duomoeder bent.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen.

 • Nadeelcompensatie

  Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte worden regelmatig vragen gesteld over nadeelcompensatie. Bijvoorbeeld over wanneer er mogelijk sprake is van nadeelcompensatie en hoe u zelf, al dan niet met behulp van uw boekhouder of accountant, een inschatting kan maken of u hiervoor in aanmerking kunt komen.