Zoekresultaat 11 - 13 van 13 resultaten

  • Bezwaar maken tegen besluit

    Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen subsidie of vergunning heeft gekregen. Dan maakt u bezwaar.

  • Attestatie of bewijs van in leven zijn

    Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. U vraagt dit online bij ons aan.

  • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

    Met een uittreksel uit de BRP laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente Soest. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt.