Zoekresultaat 11 - 20 van 146 resultaten

 • Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

  Een graf op de gemeentelijke begraafplaats kan gehuurd worden middels grafrechten. De uitvaartondernemer regelt dit meestal.

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

  Mensen die vóór 1 januari 1965 geboren zijn en na hun 50ste werkloos zijn geworden, kunnen een IOAW-uitkering krijgen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Afval, oud papier en karton

  Oud papier wordt op verschillende manieren ingezameld. Verenigingen hebben hiervoor een vergunning nodig.

 • Geregistreerd partnerschap

  De relatie met een partner kan officieel vastgelegd worden in een geregistreerd partnerschap. Dit moet gemeld worden bij de gemeente.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. De inhoud van de overeenkomst verschilt per project.

 • Bijstand, instelling of tehuis

  21-plussers die langer dan 3 maanden in een instelling verblijven, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Voor het schenken en verkopen van alcohol op een evenement is een ontheffing nodig. Ook gelden er diverse voorwaarden.