Zoekresultaat 21 - 24 van 24 resultaten

 • Verklaring huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Maak een afspraak voor: Verklaring huwelijksbevoegheid Voorwaarden U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit. U of uw partner staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen. Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok. Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen. Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (minister van Justitie en Veiligheid). Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator. Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Komt uw document uit een EU-land, dan kunt u bij de geboorte- of huwelijksgemeente een meervoudig vertaalformulier aanvragen. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Hoe werkt het? Aanvraag aan de balie: Maak een afspraak. Neem de originele documenten mee naar u afspraak.  Deze documenten worden door de balie ingenomen. U krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de ingeleverde documenten akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u telefonisch bericht dat u de verklaringen en de originele documenten kan ophalen. Schriftelijke aanvraag: Stuur de originele documenten naar de gemeente Vlaardingen. U krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de opgestuurde documenten akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 werkdagen toegestuurd, samen met uw originele documenten. Let op: stuur een aangetekende brief met de originele documenten naar de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld daarin dat u een verklaring  Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:​​​​​​ Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner: deze afschrift heeft u nodig als u niet in Nederlands bent geboren en, indien u in Vlaardingen ingeschreven staat en nog nooit een geboorteakte heeft ingeleverd. U kunt de akte opvragen in uw geboortegemeente. Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke stand: deze verklaring heeft u nodig als u of uw partner in het buitenland woont. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats. Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte: Deze akte heeft u nodig wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP. De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden. Let op: Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen. Kosten € 24,60 (exclusief verzendkosten) Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen naar www.vlaardingen.nl/contactformulierof bellen met (010) 248 4000.

 • Erkenning kind

  Met de erkenning neemt u wettelijk (juridisch) het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Maak hiervoor een afspraak. Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank. Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Erkenning houdt in dat: uw kind erfrecht krijgt. er een plicht tot onderhouden is tussen ouder en kind. uw kind uw achternaam kan krijgen. u nog geen ouderlijk gezag heeft over het kind. Ouderlijk gezag en voogdij moet u apart regelen via de Rechtbank. Direct regelen Formulier toestemming tot erkenning voor geboorte (pdf 47 kB) Formulier toestemming tot erkenning na geboorte (pdf, 47 kB) Maak een afspraak voor: Erkenning kind Erkenning van een kind voor de geboorte Maak een afspraak. De biologische moeder moet schriftelijk toestemming geven of bij de erkenning aanwezig zijn. Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de biologische moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn.  De gemeente maakt de erkenningsakte direct. Erkenning van een kind bij of na de geboorte Maak een afspraak. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan is toestemming nodig van moeder en kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is alleen toestemming nodig van uw kind. Uw kind moet bij de erkenning aanwezig zijn.  Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn.  Wilt u een volgend kind dat uit dezelfde relatie geboren is, erkennen? Dan heeft u alleen schriftelijk toestemming van de moeder nodig. De gemeente maakt de erkenningsakte direct. Meenemen naar de afspraak Een identiteitsbewijs van de moeder en de erkenner.  Het formulier toestemming tot erkenning voor geboorte of het formulier toestemming tot erkenning na geboorte ingevuld en ondertekend door de biologische moeder. Als u, de erkenner of uw kind in het buitenland is geboren of niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet u misschien documenten uit het buitenland inleveren voordat u een afspraak kan maken voor de erkenning. Informeer welke documenten u nodig heeft voor erkenning. Bij erkenning na de geboorte: een identiteitsbewijs van uw kind als u dit heeft ; een geboorteakte van het kind als het niet in Vlaardingen is geboren. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturenvia www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Vlaardingen of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland?  Schrijf u binnen 5 dagen na aankomst in bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Hoe werkt het Maak telefonisch een afspraak via (010) 248 4000. Zorg voor de juiste documenten. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij meekomen naar de afspraak. Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Laat uzelf dan registreren in de Registratie Niet Ingezetene (RNI). Heeft u geen Nederlandse of andere EU nationaliteit? Maak dan eerst een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven. Is het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen? Dan moet u een schriftelijke toestemming van deze verhuurder vragen. Meenemen naar afspraak Een geldig identiteitsbewijs van iedereen die ingeschreven wordt. Inlichtingenformulier Oost- of West-Europa. Bewijs van rechtmatig verblijf (verblijfsdocument/visum langer dan 4 maanden geldig) Bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt. Huur- of koopcontract van uw woning of schriftelijke instemmingsverklaring (pdf, 185 kB) van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is. Of schriftelijk toestemming van de eigenaar van het pand met  met de Kopie-ID app van de rijksoverheid voor de identificatie van zijn/haar identiteitsbewijs (naam en handtekening moeten zichtbaar zijn). Originele documenten uit het buitenland van uzelf en uw kinderen. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. Alleen Engelse en Duitse akten worden zonder officiële vertaling geaccepteerd. Documenten die niet in het Engels of Duits zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie moeten hebben. Lees meer over de legalisatie van documenten op nederlandwereldwijd.nl. De verwerking duurt maximaal 4 weken. Kosten Geen Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? En krijgt u van uw land van herkomst geen reisdocument? Dan kunt u op afspraak een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is na 2 tot 4 maanden klaar.  Afspraak maken voor: Aanvraag vreemdelingenpaspoort Melding vermissing reisdocument Direct regelen Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engelstalig) (pdf, 668 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Eisen U heeft een geldige verblijfsvergunning. U heeft (nog) niet de Nederlandse Nationaliteit. U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt bewijzen dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort persoonlijk aan.  Een medewerker neemt samen met u de aanvraag door. Daarna gaat de aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na toestemming van de IND en het ministerie wordt het paspoort aangevraagd.  Als het paspoort klaar is, krijgt u het afhaalbewijs toegestuurd. Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (geldig, verlopen of buitenlands). Uw geldige verblijfsvergunning. Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen. 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Kosten en geldigheid Een vreemdelingenpaspoort kost € 57,30. Een spoedaanvraag is niet mogelijk. Hoe lang het paspoort geldig is, hangt af van hoe lang uw verblijfsvergunning geldig is. Het maximum is 5 jaar. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.