Zoekresultaat 1 - 10 van 7763 resultaten

 • Groene schoolpleinen

  Groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen

 • Bushalte

  Wilt u als wegbeheerder bushaltes realiseren, verwijderen of aanpassen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Evenement in de buitenlucht

  Organiseert u een evenement in de buitenlucht? Dan heeft u mogelijk een natuurvergunning nodig. We helpen u met ons stappenplan op weg om dit vast te kunnen stellen.

 • Indienen handhavingsverzoek omgevingsrecht

  Particulieren en bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is.

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Evenement houden op of langs de provinciale weg

  Bijvoorbeeld een wegwedstrijd, wielerwedstrijd, hardloopwedstrijd, toertocht, optocht, bloemencorso, braderie, markt of kermis of een ander soort evenement.

 • Woo-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen)

  Iedereen kan aan de provincie vragen om documenten openbaar te maken over publieke informatie.

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.