Zoekresultaat 1 - 10 van 1968 resultaten

 • Groene schoolpleinen

  Groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

 • Meer bos in Overijssel

  Subsidie voor het realiseren van bos en/of houtwallen. Het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan is onderdeel van deze subsidie. Voedselbossen komen niet in aanmerking.

 • Materiaal storten, watergang veranderen, baggerspecie gebruiken, baggerdepot aanleggen of perceel ophogen

  Wilt u materiaal storten, baggerspecie gebruiken, een baggerdepot aanleggen, een perceel ophogen of een watergang dempen? Dan kan het zijn dat u hiervoor toestemming van de provincie Utrecht nodig heeft

 • Detailhandel, subsidieregeling Zuid-Holland

  De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

 • OPZuid 2021-2027 - Bijdragen aan een slimmer en groener Europa, subsidie

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door een penvoerder namens een samenwerkingsverband.

 • Groen, subsidie, 2.14: Klimaatadaptatie

  Op basis van de nationale afspraken in het Deltaprogramma, werkt de provincie samen met haar partners aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Zuid-Holland.

 • Verzoek om openbaarmaking documenten (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid.

 • Verzoek tot vaststelling subsidie

  Nadat uw project is afgelopen moet u ons in de meeste gevallen een eindverantwoording sturen.

 • MIT Haalbaarheidsprojecten

  Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen.