Zoekresultaat 1 - 10 van 111 resultaten

 • Uitgifte van grond

  Bekijk de bekendmakingen van het voornemen van uitgifte van grond.

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gelukkig groeien veel kinderen gezond en veilig op tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun omgeving met een ziekte, psychische aandoening of beperking. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met onder andere respijtzorg (vervangende zorg) en mantelzorgwaardering.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  U hebt een hulpvraag op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdhulp. Met een medewerker van de gemeente hebt u onderzocht welke hulpvraag u hebt en wat uw doel is.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente.

 • Rijbewijs

  Voor het aanvragen, verlengen of andere informatie met betrekking tot een rijbewijs klik je op de knop Rijbewijs aanvragen/verlengen.

 • Moving house

  Are you moving to a different address within the Municipality of 's-Hertogenbosch? Or are you moving from a different municipality in the Netherlands to 's-Hertogenbosch? Please notify the municipality of your new address in time.

 • Bezwaar parkeerboete

  Bent u het niet eens met uw parkeerboete oftewel naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dan kunt u een parkeerbezwaar indienen. U kunt digitaal bezwaar maken tegen de boete.

 • Nazorg ex-gedetineerden

  Komt u uit ’s-Hertogenbosch? En zit of komt u net uit detentie? Bureau Nazorg Ex-gedetineerden helpt iedereen die uit detentie komt om het leven weer op de rit te krijgen.

 • Uittreksel of afschrift

  Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. We verwerken uw aanvraag van een afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen.