Zoekresultaat 1 - 10 van 198 resultaten

 • Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien en of het opvoeden van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de jeugdhulpverleners van het Sociaal loket.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen. Denk hierbij aan vastgoed (grond en gebouwen), schepen, luchtvaartuigen, kabels en leidingen onder de grond.

 • Geluidhinder ontheffing

  Verwacht u geluidhinder te veroorzaken, met bijvoorbeeld een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur? Of wilt u gebruikmaken van een geluidswagen om muziek of (reclame)boodschappen te laten horen? Dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.

 • Bouw en verbouw, vergunningen

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 • Objecten plaatsen

  Wilt u een object, zoals bijvoorbeeld een bouwkeet, bouwsteiger of container plaatsen? Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning, activiteit ‘opslag roerende zaken’ nodig (voorheen de objectvergunning).

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. U kunt dan een schadevergoeding vragen. Is de gemeente aansprakelijk voor de schade? Dan kunt u de gemaakte kosten deels of volledig vergoed krijgen.

 • Subsidie gemeentelijke monumenten

  Wilt u beschermingswaardige onderdelen van een gemeentelijk monument herstellen of conserveren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie als tegemoetkoming in de kosten.

 • Klacht over gemeente of zorgaanbieder indienen

  Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door de gemeente of een ambtenaar? Of heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bomen kappen

  U kunt niet zomaar een boom kappen, snoeien of verplaatsen. Op de bomenkaart kunt u zien of de boom een beschermde status heeft. In veel gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hoeft dat niet.

 • Marktvergunning

  Wilt u handel op de weekwarenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een marktvergunning hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats.