Zoekresultaat 1 - 10 van 216 resultaten

 • Gemeentebelastingen

  Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De heffing en invordering van deze belastingen is uitbesteed aan SVHW.

 • Winkels in Barendrecht

  Barendrecht heeft 2 winkelcentra en een woonboulevard. Ook zijn er wat kleinere winkelgebieden.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Bingo is een klein kansspel. Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. U maakt hiervan een melding bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Geluidsoverlast melden

  Geluidshinder is verboden. De gemeente kan u een ontheffing verlenen op aanvraag. Lees op deze pagina hoe u dat regelt.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen.

 • Cultuurhistorisch erfgoed van Barendrecht

  Met cultuurhistorisch erfgoed bedoelen we de monumenten, maar ook de archeologische vindplaatsen, beschermde dorpsgezichten en andere objecten die van cultuurhistorische waarde zijn. Welke soorten monumenten er zijn, hoe de gemeente deze beschermt en wat dit betekent voor eigenaren van monumenten leest u op deze pagina.

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstelling

  Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een container of steiger op de openbare weg heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Als u een eigen bedrijf en onvoldoende inkomen heeft, dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Ook als u werkloos bent en een bedrijf wilt starten is dit mogelijk.

 • Winkeltijdenwet, ontheffing

  In het geval van een speciale verkoopactie van een of meerdere winkels kan ontheffing worden verleend voor opening tussen 22.00 uur en 6.00 uur.