Zoekresultaat 1 - 10 van 168 resultaten

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Sommige leegstaande panden mogen tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Afval, oud papier

  Oud papier kunt het op vertoon van uw milieupas aanbieden bij de milieustraat. Ook wordt het oud papier periodiek in de gemeente opgehaald.

 • Hondenbelasting

  De gemeente Bergeijk heft geen hondenbelasting. U hoeft uw hond niet aan te melden bij de gemeente.

 • Informatie opvragen bij gemeente, Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. De Woo vervangt de Wob.

 • Vergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.

 • Asbest bij bedrijven

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Dieren houden

  Voor het houden van sommige dieren moet een ontheffing aangevraagd worden. Ook gelden er regels.