Zoekresultaat 1 - 10 van 75 resultaten

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdriool en verzorgt aansluiting daarop tot aan eigen terrein. De eigenaar zorgt zelf voor aanleg en onderhoud op eigen terrein.

 • Venten

  Onder voorwaarden is de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur zonder vergunning mogelijk.

 • Planschade

  Vergoeding van (financiƫle) schade door is ontstaan door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening.

 • Rioolverstopping

  Voor problemen met de riolering op gemeentegrond is de gemeente aansprakelijk. Problemen op eigen grond moet moet de eigenaar zelf aanpakken.

 • Voorwerpen op de openbare weg

  Een vergunning is nodig om op de openbare weg of stoep materialen te plaatsen zoals een container, steiger, bouwmaterialen of reclamebord.

 • Legalisatie handtekening

  Voor zaken met het buitenland kan het nodig zijn dat een handtekening officieel echt wordt verklaard.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Bestemmingsplannen

  In bestemmingsplannen staat wat gebouwd mag worden en hoe een gebied en gebouwen gebruikt mogen worden.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen of instanties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

 • Bezwaar maken

  Informatie hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een besluit.