Zoekresultaat 1 - 10 van 94 resultaten

 • Jeugdlintje

  Kent u een jongere in de gemeente Beuningen (tussen de 6 en 18 jaar) die een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving? Misschien komt hij of zij dan wel in aanmerking voor het jeugdlintje. U doet de aanvraag bij de gemeente. Jeugdlintje aanvragen Voorwaarden Kinderen/jongeren (van 6 tot en met 18 jaar) kunnen een jeugdlintje krijgen als ze wonen in de gemeente Beuningen en/of iets bijzonders voor de gemeente hebben gedaan. Zij moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden: Het gaat om uitzonderlijke inzet voor anderen of voor de Beuningse samenleving. Denk aan inzet voor andere mensen, natuur of cultuur. Zoals de hond uitlaten voor een oude buurvrouw/man, een gehandicapt broertje/zusje regelmatig naar de sportclub brengen of afval opruimen. Dat doet hij/zij langere tijd (meer dan een jaar) zonder er iets voor terug te krijgen. Het starten van een actie voor een goed doel. Het organiseren van activiteiten in een buurt of wijk. Vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld een culturele vereniging of sportvereniging. Het actief bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals zinloos geweld of pesten. Bijvoorbeeld het starten van een actie. Jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of gemeente Beuningen positief op de kaart hebben gezet. Hierbij kunt u denken aan reddingsacties of bijvoorbeeld een landelijke prijs winnen voor een werkstuk. Bijzonderheden Alle inwoners van de gemeente Beuningen van 18 jaar of ouder kunnen een jongere voordragen voor een Jeugdlintje. Nog geen 18 jaar? Vraag je ouders/verzorgers om toestemming. Vertel het kind niet dat hij of zij genomineerd is. De uitreiking is op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind of tijdens een bijzondere gelegenheid (jubileum of feest). Aanmelden kan het hele jaar door. Meer informatie Heeft u vragen over het Jeugdlintje? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@beuningen.nl of via telefoonnummer 14 024.

 • Collecteren

  Wilt u geld, goederen of kleding inzamelen voor een goed doel? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen of een melding doen. De collectemelding vraagt u direct digitaal aan. Doet u de melding als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen. Collectemelding indienen  Doet u de melding namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.  Collectemelding indienen   Mijn Beuningen U kunt uw melding volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw melding. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een collectemelding. Voorwaarden Heeft u al een vergunning voor onbepaalde tijd? Én is uw instelling vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) én houdt u de collecte in de periode die het CBF heeft toegewezen? Dan hoeft u alleen een collectemelding te doen. Heeft u nog geen vergunning? Dan vraagt u een collectevergunning aan. Let op u mag niet collecteren na 20.00 uur en op zondag. Meer informatie Heeft u vragen over (het aanvragen van) de collectemelding? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

 • Afvalinzameling

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen om deze als grondstoffen te kunnen hergebruiken. Kosten U betaalt een vast bedrag per huishouden voor afvalinzameling, hier krijgt u jaarlijks een aanslag voor van Munitax. Een vuilniszak restafval weggooien in een ondergrondse restafvalcontainer kost € 1,00. Hier krijgt u jaarlijks een rekening voor van Munitax. Grof afval wegbrengen naar een milieustraat kost € 0,22 per kilo. Voorwaarden U heeft een afvalpas nodig voor gebruik van afvalcontainers of het wegbrengen van afval naar de milieustraat of gemeentewerf. Bijzonderheden In Beuningen (onder)scheiden we: gft (huis aan huis inzameling): groene container of grijze container met groene deksel plastic+ (huis aan huis inzameling): grijze container met oranje deksel papier en karton (huis aan huis inzameling): grijze container met blauwe deksel glas (containers) textiel (containers) restafval (ondergrondse containers) luiers en incontinentiemateriaal (containers) Afval wegbrengen U kunt uw afval ook wegbrengen naar: de gemeentewerf, Van Heemstraweg 95, Beuningen. Lees welk afval u kunt inleveren bij de gemeentewerf.  de milieustraat Dar, Kanaalstraat 401 Nijmegen de milieustraat Dar, Bijsterhuizen 2406, Wijchen Let op! We maken onderscheid tussen gratis afvalsoorten, restafval en betaalde afvalsoorten. Afvalcontainers Neem in de volgende situaties contact op met Dar: Als u uw een tweede plastic+-container, gft-container of papiercontainer wilt aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.  Als u uw plastic+ of gft-container wilt omruilen voor een ander formaat. Hier zijn kosten aan verbonden. Binnen drie maanden na uw verhuizing is het omruilen gratis. Als u verhuist u naar een nieuwbouwhuis waar nog geen containers staan. Meer informatie Lees meer over afvalinzameling op de website van Dar. Bekijk tips voor gft-afval in de zomer en winter. Openingstijden van de gemeentewerf en de milieustraten.

 • Verstopt riool

  Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar het riool precies is verstopt.

 • Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk.

 • Kinderopvang en gastouderopvang

  Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) binnen onze gemeente? Zowel in Weurt, Beuningen, Ewijk als Winssen zijn hiervoor volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld  kinder(dag)opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving worden opgevangen, gelden hiervoor strenge eisen. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle opvanglocaties die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl voor alle vormen van kinderopvang, ook in de gemeente Beuningen. Iedere opvangorganisatie heeft eigen tarieven en contracten voor het afnemen van opvang. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de belastingdienst. Lees meer over kinderopvang op de website van de Rijksoverheid. Lees meer over de brede ondersteuning voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire op onze website.  Peuteropvang In gemeente Beuningen mogen alle peuters vanaf 2 jaar twee keer per week een ochtend of een middag naar de peuteropvang. Samen spelen, leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. De peuteropvang is hiervoor de juiste plek. Er werken goed opgeleide medewerkers die de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Op het gebied van taal, rekenen en bewegen. En kinderen leren samen spelen, delen en met elkaar omgaan. Zo kan ook uw peuter straks goed voorbereid naar de basisschool gaan. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw peuter? Kijk op de website van KION voor een locatie peuteropvang bij u in de buurt. Voorschoolse Educatie (VVE) U bezoekt het consultatiebureau van de GGD in Beuningen als uw kind 2 jaar is. Tijdens dit bezoek, of in overleg met het O-team, wordt gekeken of uw kind extra ondersteuning in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. Sommige kinderen ontwikkelen zich iets langzamer dan andere kinderen. Als u thuis een andere taal spreekt, dan kan het goed zijn als uw kind extra hulp krijgt. Het is dan mogelijk voor uw kind om gebruik te maken van Voorschoolse Educatie. De medewerker van het consultatiebureau geeft u hiervoor dan een verklaring mee. Hiermee kunt u de Voorschoolse Educatie voor uw kind regelen bij de opvangorganisatie die dit aanbiedt. Peuters die VVE volgen, doen dit bij de peuteropvang. Uw kind komt dus niet in een aparte groep. Uw kind speelt samen met alle andere kinderen in de groep. Dus ook met de kinderen die geen VVE volgen. Heeft u voor uw kind een VVE-verklaring en komt u niet in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u voor de eerste 8 uur een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De (maximaal) tweede 8 uur betaalt de gemeente. Heeft u voor uw kind een VVE-verklaring en komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u zelf de eerste 8 uur. Hiervan kunt u een deel terugkrijgen. U moet dan kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De (maximaal) tweede 8 uur betaalt de gemeente. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan geldt de voorwaarde dat u de peuteropvang regelt bij Peuteropvang Beuningen. Sociaal Medische Indicatie (SMI) Heeft u lichamelijke, psychische of sociale problemen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een sociaal medische indicatie kinderopvang. U kunt dan misschien een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang. Een sociaal medische indicatie geeft kinderen de mogelijkheid een paar dagen per week naar de kinderopvang te gaan. In aanmerking komen gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. SMI biedt dan een (tijdelijke) oplossing om ouders te ontlasten en kinderen krijgen de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact op het Sociaal Team op telefoonnummer 14 024 of op sociaalteam@beuningen.nl. Starten kinderopvang  Wilt u zelf een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten? Neem dan stappenplan kinderopvang starten door. Heeft u een geschikte locatie gevonden? Controleer dan altijd of deze voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en of u een vergunning nodig heeft. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) kan u hierover meer vertellen.  Omgevingsdienst Regio Nijmegen Heeft u vragen over bouwregels, het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestaande bestemmingsplannen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vragen over de procedure van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen stelt u aan de gemeente. Contactgegevens ODRN Telefoonnummer: 024 7517700 E-mail: info@odrn.nl Stuur uw bericht via het contactformulier Veel vragen kan de ODRN direct per telefoon of e-mail beantwoorden. Registratie of wijzigingsverzoek Vanaf 1 augustus 2021 voert de GGD Gelderland-Zuid voor de gemeente Beuningen de gemeentelijke taken uit voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De inspectie- en handhavingstaken worden door de GGD Gelderland-Zuid gescheiden uitgevoerd. Wilt u een verzoek indienen voor een nieuwe registratie aanvraag of wijzigingsverzoek voor uw opvanglocatie in het LRK? Stuur het aanvraagformulier of wijzigingsverzoek op naar GGD Gelderland-Zuid, afdeling Kinderopvang, Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen, of mail naar registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl. De formulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid. De GGD Gelderland-Zuid handelt deze verzoeken af in opdracht van onze gemeente. De GGD verwerkt deze aanvraag en u ontvangt van de GGD het besluit over de aanvraag. Lees meer over beleidsregels handhaving kinderopvang

 • Principeverzoek

  Let op! Voorlopig neemt de gemeente geen nieuwe principeverzoeken in behandeling. De gemeente richt zich nu op enkele grote woningbouwlocaties en geeft daar prioriteit aan. Wanneer het wel weer mogelijk is om een principeverzoek in te dienen, laten we dit via deze website weten.  Het Omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld regels over luchtkwaliteit en geluidsniveau. Heeft u plannen die niet (geheel) passen binnen de regels? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u en vooroverleg start en uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders vraagt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van uw plan. Een principeverzoek is bedoeld voor complexere plannen (zoals bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf of de bouw van woningen) die niet passen in het geldende Omgevingsplan. Om het plan te kunnen uitvoeren, worden regels in het Omgevingsplan aangepast.  Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het Omgevingsplan? Dan kunt u een aanvraag vooroverleg indienen. Principeverzoek indienen Dient u het principeverzoek persoonlijk in? Dan logt u in met uw DigiD. Principeverzoek indienen  Dient u als organisatie een principeverzoek in? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Principeverzoek indienen als organisatie U ontvangt een principe-uitspraak op uw principeverzoek. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. De gemeente sluit met u overeenkomsten af en doorloopt de ruimtelijke procedure. Kosten De kosten leest u in onze legesverordening. Uitleg kosten Eerst toetsen we of uw plan voldoet aan regels van het Omgevingsplan, dit kost € 100,- Als we voor uw plan de regels van het Omgevingsplan moeten aanpassen, maken we een eerste inschatting of het plan haalbaar is en de regels aangepast kunnen worden. Dit kost € 250,-.  Iedere vervolgstap waarbij extra overleg nodig is, kost € 400,-.  Als blijkt dat uw plan haalbaar is, kunt u ervoor kiezen om uw plan ook bestuurlijk te laten toetsen of het uitvoerbaar/vergunbaar is. Dan verhogen we het bedrag met € 250,-.  Natuurlijk kunt u tussen de verschillende stappen aangeven of u het traject door wilt zetten. Afhankelijk van het aantal overleggen moet u rekening houden met een gemiddeld bedrag van € 1.600,-. Dit is ook afhankelijk van de complexiteit van uw plan.  Aanleveren gegevens Bij uw aanvraag moet u verschillende gegevens aanleveren. Dit zijn de indieningsvereisten. Deze gegevens kunt u uploaden bij de aanvraag. Voordelen principeverzoek Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken. U hoeft ook nog niet alle kosten te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken en de te volgen ruimtelijke procedure. Het doorlopen van ruimtelijke procedures (onder andere wijziging Omgevingsplan) zijn procedures die veel tijd in beslag nemen en kostbaar zijn. Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed onderbouwt met diverse (milieu)onderzoeken om aan te tonen dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. U moet dan denken aan bijvoorbeeld een archeologisch- en bodemonderzoek. Geen bezwaar en beroep mogelijk U ontvangt bij de principe-uitspraak onder andere informatie over ons standpunt of wij wel of geen medewerking verlenen, op welke wijze wij eventueel medewerking verlenen (procedure en kosten) en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is geen besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt indienen. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk een andere uitkomst geven. U kunt dan ook geen blijvende rechten ontlenen aan de reactie op uw principeverzoek.   

 • Demonstratie melden

  De melding is voor de burgemeester van belang voor het beoordelen van de impact van de demonstratie. Zo kunnen gemeente en politie inschatten of enerzijds maatregelen nodig zijn om de demonstratie te faciliteren en anderzijds of er wellicht (aanvullende) voorschriften nodig zijn. Melden demonstratie Doet u de melding als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen. Demonstratie melden als organisatie  Doet u de melding namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD. Demonstratie melden als uzelf  Mijn Beuningen U kunt uw melding volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina.Ook ontvangt u daar het besluit op uw melding. Voorwaarden In de melding geeft u aan: naam, adres, telefoonnummer, en zo mogelijk, emailadres van de organisator(en) en de kennisgever(s) het doel van de demonstratie; de datum waarop de demonstratie zal plaatsvinden en het tijdstip van aanvang en beëindiging; het aantal te verwachten deelnemers; de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie; door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie te bevorderen. Mijn Beuningen U vindt uw melding terug op Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Daar volgt u ook de voortgang van de behandeling van uw zaak. Algemene richtlijnen Voor openbare manifestaties, zoals betogingen en demonstraties gelden de volgende algemene richtlijnen (artikel 4 Wet Openbare Manifestaties): Bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie direct op. De politie treedt in ieder geval op bij blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten of kruisingen en van in- en uitgangen van gebouwen en indien door de aard, omvang en tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze schade wordt toegebracht aan derden. Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden direct nageleefd. De organisatie ziet er op toe dat door de deelnemers aan de manifestatie geen alcohol voorhanden hebben. De locatie van de manifestatie zal na afloop door de organisatie schoon worden opgeleverd. Wat gebeurt er na uw melding? Er volgt zo spoedig mogelijk overleg tussen de gemeente, politie en degene die de melding heeft gedaan. In dit overleg informeren gemeente en politie over de algemene richtlijnen en beoordelen zij of er  aanvullende afspraken nodig zijn. De melder ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze afspraken en de algemeen geldende richtlijnen. Voorschriften of beperkingen De burgemeester kan voorschriften of beperkingen aan de organisator(en) stellen. Dit om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het kan dan gaan om het tijdstip van de manifestatie, afwijkingen van de gewenste route, de plaats waar de demonstratie start en waar die wordt ontbonden, de herkenbaarheid en samenstelling van de eigen ordedienst. De melder ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Ook kan de burgemeester op grond van de bovengenoemde criteria een demonstratie verbieden. Hiervan wordt ook schriftelijk mededeling gedaan. In beide situaties kan de melder een bezwaarschrift indienen. Meer informatie Heeft u vragen over (de melding van) de demonstratie? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

 • Alcoholvergunning

  De alcoholvergunning is bedoeld voor horecabedrijven en voor slijterijen die tegen betaling alcoholhoudende drank schenken of verstrekken. U kunt denken aan: restaurants, cafés, slijterijen of paracommerciële inrichtingen (sportkantines of dorpshuizen). Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Hoe vraagt u een alcoholvergunning aan? Maak een afspraak voor een intakegesprek met het team Vergunningen van de gemeente via telefoonnummer 14 024. Verzamel de aanvraagdocumentatie en neem deze mee naar de afspraak. Kosten Een alcoholvergunning kost € 500,60. Een wijziging van een bestaande vergunning kost € 226,60. Voorwaarden Het bestemmingsplan staat een horecabestemming toe. U kunt dit controleren bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Telefoonnummer: 024 7517700 E-mail: info@odrn.nl Stuur uw bericht via het contactformulier U bent 21 jaar of ouder. U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U staat ingeschreven in het register sociale hygiëne. U voldoet aan de levensgedrag criteria zoals die zijn omschreven in de Alcoholwet. U kunt de financiën waarmee u uw onderneming financiert inzichtelijk maken; u voldoet aan de criteria zoals die zijn omschreven in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Als u een horecabedrijf voert dan mag u alleen alcohol schenken voor gebruik ‘ter plaatse’. Dit betekent: u mag alleen alcohol schenken in de inrichtingen van uw horecabedrijf, die benoemd staan in uw alcoholvergunning.  Als u een slijterijen voert mag u alleen alcohol verkopen voor gebruik ‘anders dan ter plaatse’. Dit betekent: er mag geen alcohol worden genuttigd in uw inrichting. U kunt de aanvraagdocumentatie met bijlagen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de gemeente overhandigen. Alcohol en evenementen Voor evenementen kunt u een ontheffing aanvragen voor het schenken van zwak alcoholische dranken (artikel 35 Alcoholwet). U kunt alleen een ontheffing krijgen als u daadwerkelijk een evenement organiseert. Dit betekent dat u eerst een evenementenvergunning of evenementenmelding indient voordat u een ontheffing aanvraagt. Evenement organiseren

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Hiervoor heeft u een standplaatsvergunning nodig, zelfs voor een kraam op uw eigen grond. Deze vergunning vraagt direct online aan. Doet u de aanvraag als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen. Standplaatsvergunning aanvragen  Vraagt u de vergunning aan namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD. Standplaatsvergunning aanvragen  Mijn Beuningen U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Kosten De kosten voor een standplaatsvergunning hangen af van de periode: een dag: € 7,00 een week: € 15,90 een maand: € 30,80 een kwartaal: € 54,60 een jaar of langer: € 202,40 Voorwaarden U heeft een vergunning nodig als u vanuit een voertuig of vanaf een tafel of kraampje spullen wilt verkopen of reclame wilt maken. U heeft ook een vergunning nodig voor een vaste standplaats. Voor een aanvraag voor een vergunning voor een standplaats zijn de volgende gegevens van belang: een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart; omschrijving van de activiteit (doel, omvang, soort activiteit); mogelijke overlast voor omwonenden; aard van de handel of promotie; datum, tijd en plaats; hoeveel ruimte heeft u nodig. Indien van toepassing een inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht. Indien van toepassing een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Standplaats tijdens doorkomst Nijmeegse Vierdaagse U heeft hiervoor een tijdelijke standplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via www.beuningensportief.nl of door een e-mail te sturen naar info@beuningensportief.nl. De stichting controleert of u in aanmerking komt en of er een plaats beschikbaar is. Meer informatie Heeft u vragen over (de aanvraag van) de standplaatsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.