Zoekresultaat 1 - 10 van 59 resultaten

 • Melding ingebruikname gemeentegrond aanvragen

  Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente.  Informatie aanvraag Wanneer u gemeentegrond wilt gebruiken, meldt u dit 10 werkdagen voordat u iets wilt neerzetten bij de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven. De gemeente kan ervoor kiezen om het plaatsen van voorwerpen te verbieden als u hiermee de verkeersveiligheid of de openbare veiligheid in gevaar brengt. Meesturen een tekening van de locatie of een luchtfoto met daarop de objecten ingetekend;  een verkeersplan als er wegen worden afgezet. Kosten U betaalt precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht hangt af van de tijdsduur van het gebruik van de gemeentegrond, in combinatie met: het aantal benodigde vierkante meters, en of het aantal voorwerpen die u wilt plaatsen, zoals containers. Voor tijdelijke (tent)overkappingen per m² per dag €12,04 Voor het plaatsen van een afzetbak (container), zeecontainer/bouwkeer, per dag dag 1 en 2 € 0,00 dag 3 € 5,60 dag 4 € 11,19 dag 5 € 16,80 dag 6 € 22,40 dag 7 en verder € 27,99 met een maximum vann €1.000,00 per 2 maanden Voor het plaatsen van bouwmaterialen en materieel per m² per dag € 5,90 met een maximum van € 1000,00 U betaalt direct bij de aanvraag.  Hoe aanvragen Via onderstaande knop meldt u het gebruiken van gemeentegrond. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning. Aanmelden gebruik gemeentegrond Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u de verkeersontheffing aanvraagt? Bel 14 035.

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente kunt u collectebussen lenen. Collecterooster Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd collecteert, heeft de gemeente een collecterooster. Soms is collecteren in bepaalde maanden niet mogelijk. Bekijk voordat u gaat collecteren het collecterooster. Bepaal daarna de datum voor het collecteren of inzamelen.  Moet ik een vergunning aanvragen? Als de organisatie waarvoor u collecteert is opgenomen in het collecterooster van het CFB: U mag collecteren in de toegewezen week. U hoeft geen vergunning aan te vragen. U hoeft geen melding te doen bij de gemeente. Als u collecteert voor een organisatie met ANBI-status, maar zonder CBF-keurmerk bij de Belastingdienst: Vraag een vergunning aan bij de gemeente. Als u collecteert zonder CBF-keurmerk of ANBI-status: Vraag een vergunning aan bij de gemeente.  Beoordeling aanvraag U moet aantonen dat het ingezamelde geld aan het genoemde doel wordt besteed. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde collecteperiode past in het collecteplan. Kosten Geen.  Meesturen of meenemen Uitreksel Kamer van Koophandel en documenten van uw organisatie waaruit blijkt dat het ondersteunen van goede doelen één van de activiteiten is. Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Hoe vraag ik de vergunning aan? Via onderstaande knop vraagt u de vergunning aan. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf of stichting een vergunning aanvraagt, logt u in met e-Herkenning. Collectevergunning aanvragen Vragen? Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen? Lees hier hoe u zich kunt melden bij de gemeente en waar u advies kunt krijgen. Als gastouder kunt u zich inschrijven bij een gastouderbureau. Kinderopvang U heeft een aantal verplichtingen als u een kinderopvang wilt starten. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie. Daarna kunt u zich inschrijven bij de gemeente via een aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website Rijksoverheid.nl Landelijk Register Kinderopvang U mag alleen een kinderopvang of gastouderbureau exploiteren als u bent opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).Hiervoor moet u voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang. Voordat u mag starten met het opvangen van kinderen, moet de inspectie Kinderopvang een startonderzoek bij u hebben uitgevoerd. Daarna ontvangt u bericht dat u mag starten. De GGD voert deze inspectie (voor registratie) uit. Lees meer over deze inspectie op de website Ondernemersplein.nl Leges De gemeente brengt leges (kosten) in rekening voor het starten van een voorziening van kinderopvang. Gastouder Wilt u gastouder worden? Schrijf u dan in bij een gastouderbureau. U wordt dan bij de gemeente aangemeld door de medewerker van dat bureau. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gastouderbureaus en of kijk op de website Rijksoverheid.nl Handhaving Het handhaven van de regels Wet kinderopvang is een verantwoordelijkheid van het college. Hoe het college hiermee omgaat is te lezen in de Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang Gemeente Blaricum 2020 Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer: 14 035.

 • Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen

  Informatie aanvraag Verkeersregelaars zijn mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. De gemeente vereist de inzet van verkeersregelaars voor bepaalde evenementen en regelt de aanstelling voor verkeersregelaars bij evenementen. U - de organisator van een evenement- meldt de verkeersregelaars aan, waarna de gemeente de verkeersregelaars  aanstelt. Deze aanstelling is geldig voor de duur van het evenement.  In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de bevoegdheden van verkeersregelaars.  Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Meesturen Om het verkeer bij een evenement te mogen regelen stelt de organisatie een lijst op. Op deze lijst staan vermeld alle bevoegde en aangestelde verkeersregelaars voor dat evenement. Deze lijst stuurt u mee met deze aanvraag. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de benoeming tot verkeersregelaar. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u een ontheffing aan. U logt in met DigiD of e-Herkenning. Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen Hoe lang duurt het? U ontvangt de aanstelling binnen 5 werkdagen. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen? Bel 14 035.

 • Vergunning reclame maken op of aan de weg aanvragen

  Wilt u in de gemeente Blaricum reclame maken op een publicatiebord (dit is een driehoeksbord die aan lantaarnpalen is bevestigd) of spandoek? U moet hiervoor een vergunning aanvragen.  De vergunning wordt verleend voor maximaal 10 publicatieborden en/of 4 spandoeken voor een periode van maximaal 2 weken. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u de vergunning aan. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een vergunning aanvraagt, logt u in met e-Herkenning. Vergunning reclame maken op of aan de weg aanvragen Meer informatie aanvraag Publicatieborden Het is verboden om publicatieborden te bevestigen aan verkeerslichten, verkeersborden/-palen, openbaar groen of andere verkeersregelinstallaties. Ook mogen publicatieborden niet geplaatst worden binnen 20 meter van een kruising. Het minimumformaat van een bord is A3-formaat (29,70 bij 42 cm). Het maximumformaat van een bord is 120 x 85 cm. Spandoeken In Blaricum is het toegestaan om 4 spandoeken op te hangen voor een periode van maximaal 2 weken (van maandag tot maandag). U moet zelf zorgen voor het ophangen van de spandoeken. De spandoeken moeten ijzeren ogen hebben en van luchtdoorlatend materiaal zijn. Ook mag het spandoek niet groter zijn dan 4 bij 1 meter. Voor het ophangen van de spandoeken zijn vaste locaties aangewezen, namelijk: Huizerweg Naarderweg Randweg Torenlaan Kosten Het tarief voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bedraagt € 77,00 in 2024. Dan mogen uw publicatieborden en/of spandoeken 1 week blijven hangen. Voor elke extra week betaalt u € 77,00. Hoe lang duurt het? 5 werkdagen.  Vragen? Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.

 • Kamer van Koophandel

  Wilt u weten wat er nodig is om een onderneming te starten? Bent u op zoek naar informatie over financiëring van uw onderneming, of wilt u een kijkje over de grens nemen? De Kamer van Koophandelhelpt u op weg.

 • Ondernemersplein

  Alle informatie van de overheid voor ondernemers overzichtelijk bij elkaar. Dat biedt de website Antwoord voor bedrijven. U ziet in één oogopslag wat moet, wat mag en wat kan, zoals vergunningen en vereisten, wetten en regels, belastingen en subsidies. Formulieren kunt u vaak direct downloaden vanaf de website. Ga direct naar www.ondernemersplein.nl

 • Standplaats weekmarkt Blaricum

  In de gemeente Blaricum is geen weekmarkt. U kunt wel een standplaatsvergunning aanvragen. Standplaatsvergunning Een standplaatsvergunning heeft u nodig als u een standplaats wilt innemen op of aan de (openbare) weg. Of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. Lees verder over een Standplaatsvergunning  

 • Omgevingsvergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen of wijzigen van een pand, het aanleggen van parkeerplaatsen, of het kappen van bomen. Veel van deze vergunningen kunt u in 1 keer, in 1 procedure aanvragen. Aanvragen Toets uw bouwvoornemen aan de criteria volgens het stappenplan van het omgevingsloket om te zien of u wel of niet vergunningplichtig bent en om uw vergunning aan te vragen.

 • Bedrijfspand kopen, huren, pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten. Uw belangstelling doorgeven Neem contact op met Vastgoed en Grondzaken van de gemeente via telefoonnummer 14 035. Geef aan om welk gebouw het gaat of wat voor gebouw u zoekt. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken.