Zoekresultaat 1 - 10 van 104 resultaten

 • Sportvereniging en sporthallen

  Zie voor namen en adressen de online gemeentegids.

 • Welzijnssubsidie aanvragen

  2 soorten: incidenteel en structureel Incidentele subsidie het hele jaar door aanvragen Incidentele welzijnssubsidie wordt verleend aan activiteiten die eenmalig of 1x per jaar voorkomt Structurele subsidie aanvragen voor 1 juni Structurele subsidies

 • In- of uitrit aanleggen, omgevingsverunning

  In- of uitrit is een aansluiting vanuit perceel op de openbare weg Check aanvraag voor vergunning via omgevingsloket.nl U moet kosten (leges) betalen

 • Planschade

  Schade door een herziening, ontheffing of een afwijking van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U betaalt € 300, - voor het in behandeling nemen van de

 • Evenementenvergunning

  Evenementenvergunning nodig bij (bijv.) een sportwedstrijd, braderie, optocht of jaarmarkt. Onder bepaalde voorwaarden geen vergunning nodig, wel een melding doen. Wilt u alcohol verkopen dan moet u (ook) een tapontheffing aanvragen.

 • Toestemming overige activiteiten

  Voor sommige activiteiten heeft u toestemming nodig van de gemeente Bijvoorbeeld het maken van filmopnames, plaatsen terras, werkzaamheden uitvoeren in avond-nacht-of-weekend, optreden als straatartiest

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Bij schade opgelopen door gebreken aan openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente. Gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat gemeente niet goed gehandeld heeft. Schriftelijk aansprakelijk stellen

 • Melding doen

  Doe een melding over iets dat vies, kapot of onveilig is. Voorbeelden zijn: kapotte stoeptegel of straatverlichting, vuil op straat of kapot speeltoestel.

 • Gelluidsbelastingkaarten

  Geluidsbelastingkaarten geven geluidsbelasting weer die wordt veroorzaakt door wegen, spoorwegen en industrie in of nabij de gemeente De kaarten geven ook aan hoeveel woningen, of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen en stille gebieden de regio

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  U kunt binnen 6 weken na besluit bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Vermeld in bezwaar: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit, reden/onderbouwing, uw handtekening