Zoekresultaat 1 - 10 van 82 resultaten

 • Collecte

  Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal heeft u geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. Via onderstaande knop kunt een sloopmelding doen.

 • Materialen lenen

  Organisatoren van festiviteiten kunnen, na afspraak en indien voorradig, gebruik maken van dranghekken. Deze dienen door de organisatie zelf opgehaald te worden van de werkplaats en na gebruik weer te worden teruggebracht.

 • Privacy

  De gemeente Borsele hecht veel waarde aan uw privacy, door een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Op deze pagina leest u de privacyverklaring AVG en de privacyverklaring Wpg.

 • Vaste mest opslaan

  Voor de milieubelastende activiteit opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie gelden inhoudelijke regels.

 • Rommelmarkt

  Een rommelmarkt is een markt waarbij gebruikte of zelfgemaakte spullen te koop worden aangeboden. Als u een rommelmarkt wilt organiseren in een gebouw dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan. Voor een rommelmarkt in de de buitenlucht (de openbare ruimte) vraagt u een evenementenvergunning aan. Beide vergunningen kunt u aanvragen per e-mail via onderstaande knop.

 • Tijdelijke bestemmingsplanstop

  Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft besloten om met ingang van 15 september 2023 een bestemmingsplanstop in te voeren. Dit houdt in dat initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan, tijdelijk niet inhoudelijk in behandeling genomen worden. Deze stop duurt tot uiterlijk 1 juni 2024 of zoveel korter als mogelijk is. De reden hiervoor is dat er tijd nodig is om ons goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht is.

 • Omgevingsvergunning, vergunningsvrij

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Er zijn altijd voorwaarden verbonden aan het bouwen zonder omgevingsvergunning. Twijfelt u of u uw bouwproject zonder omgevingsvergunning kunt starten? Op het Omgevingsloket kunt u de check doen. U kunt het ook aan de gemeente vragen. Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij 'omgevingsvergunning, aanvraag' voor meer informatie.

 • Demonstratie/betoging aanmelden

  Iedereen heeft het recht om te demonstreren voor of tegen elk onderwerp. Een demonstratie op een openbare plek (bijvoorbeeld op een plein, dijk of voor het gemeentehuis) moet u minimaal drie dagen (72 uur) van tevoren melden bij de gemeente.

 • Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

  Huurt u in de particuliere sector een woon- of verblijfsruimte en komt u ongewenst verhuurgedrag tegen? Er is nu een meldpunt bij de gemeente om hiervan melding te maken. Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder of verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont.