Zoekresultaat 1 - 10 van 118 resultaten

 • Ontheffing geluidhinder

  Wanneer u verwacht veel geluid te veroorzaken tijdens bijv. een bouwactiviteit of een feest, dan moet u een ontheffing aanvragen. Dit kan online.

 • Exploitatievergunning

  Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming voor het gebruik van een openbare inrichting, zoals horecabedrijven, buurthuizen en clubhuizen.

 • Ontheffing sandwichborden

  U heeft een ontheffing nodig als u sandwichborden (driehoeksborden) wilt plaatsen in de gemeente De Bilt. Deze ontheffing vraagt u online aan.

 • Collectevergunning

  Wilt u een openbare geldinzameling houden? Vraag dan online een collectevergunning aan bij de gemeente De Bilt.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Als u woonruimte wilt onttrekken aan de woningmarkt in de gemeente De Bilt, dan heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen.

 • Splitsingsvergunning

  Als u een pand wilt splitsen in de gemeente De Bilt, heeft u een splitsingsvergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen.

 • Aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Afwijken van een bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan? In sommige gevallen geeft de gemeente toestemming om af te wijken van het plan.

 • Ontheffing alcoholwet (art.35)

  Wilt u zwak-alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement? Dan heeft u in De Bilt een ontheffing nodig van de Drank- en horecawet.