Zoekresultaat 1 - 10 van 192 resultaten

 • Milieusubsidie

  Informatie over milieusubsidies.

 • Eikenprocessierups

  Eikenprocessierups

 • Waarmerken kopie

  De gemeente maakt een kopie van het originele document en verklaart met een stempel dat deze kopie overeenkomt met het origineel. Zo’n gewaarmerkte kopie kan nodig zijn voor formele transacties.

 • Rioolverstopping

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel in het openbaar gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein.

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

 • WijDeventer subsidie

  Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 • Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

  Bodemsanering is nodig als de bodem vanwege verontreiniging niet geschikt is voor de functie die u eraan wilt geven, of als er sprake is van risico's voor mens of milieu.  Voordat de bodem wordt gesaneerd, meldt u dit bij de Omgevingsdienst IJsselland. Ook geeft u door wanneer de sanering st...

 • Rioolheffing betalen

  De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

 • Parkeeropgave toetsing

  Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw? Dan moet u in uw plan ook rekening houden met de parkeerplaatsen voor auto en fiets. Dit noemen we de parkeeropgave. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het parkeerbeleid (pdf, 450 KB).

 • Huisnummer aanvragen

  De belangrijkste reden om een huisnummer aan te vragen is om post te kunnen ontvangen. PostNL bezorgt geen post bij objecten die niet beschikken over een huisnummer. Een andere belangrijke reden om een huisnummer aan te vragen is om u te kunnen inschrijven bij de gemeente.