Zoekresultaat 1 - 10 van 155 resultaten

 • Voorlopige voorziening

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of heeft u beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van de provincie? Als u wilt dat de werking van het besluit of de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort, kunt u vragen om een voorlopige voorziening.

 • Saneringsprogramma industrielawaai

  Als een industrieterrein gesaneerd wordt, kan dat gepaard gaan met veel lawaai. Om de geluidsbelasting terug te dringen tot een acceptabel niveau, heeft de provincie een saneringsprogramma voor industrielawaai opgesteld. U kunt informatie hierover opvragen bij de provincie.

 • Bodemsanering, Nazorgplan

  Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een besluit over instemming met een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, juncto 28 van de Wet bodembescherming.

 • Evaluatieverslag bodemsanering

  Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Stuur een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Bos kappen

  U mag niet zomaar bossen of bomenrijen omhakken of rooien. Dit moet u vooraf bij de provincie melden. De provincie kan het kappen verbieden.

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtingen om de openbaarmaking tegen te houden.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  Heeft u als gemeente of waterschap een probleem met een andere gemeente of waterschap? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de provincie vragen om te bemiddelen in het meningsverschil.

 • Sportmotoren, geluidsoverschrijding ontheffing

  Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

 • Activiteiten in een stiltegebied

  In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Wilt u toch activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor toestemming heeft.